Deprimert på jobb 1
Deprimert på jobb 1

Deprimerte har økt risiko for tilbakefall

En ny studie ved Universitetet i Bergen viser at omlag halvparten av de som lider av depresjon vil oppleve tilbakefall av sykdommen innen to år.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Marit Therese Schmid disputerte forrige uke med avhandlingen «Executive Functioning in recurrent- and first episode Major Depressive Disorder, longitudinal studies».

Redusert funksjon i hverdagen

Marit Therese Schmid ved UIB.

Depresjon kjennetegnes hovedsakelig av tristhet, interesseløshet og mangel på glede. En depresjon varierer i alvorlighetsgrad, men i de fleste tilfeller opplever personen redusert kognitiv funksjon, slik som vansker med å strukturere seg, ta initiativ, være fleksibel, planlegge, konsentrere seg og å huske informasjon.

Et slikt funksjonstap kan i mange tilfeller føre til nedsatt livskvalitet og uførhet, og kan tenkes å påvirke den høye graden av tilbakefall som vises.

Stort tilbakefall

Med bakgrunn i at cirka halvparten av de som lider av depresjon vil oppleve tilbakefall av sykdommen innen to år, har Schmid undersøkt kognitiv funksjon hos deprimerte pasienter over tid. Hun har fulgt pasienter allerede fra sin første episode med depresjon.

Resultatene viser at til tross for god generell kognitiv funksjon, viste mange deprimerte utfordringer med å stoppe, hemme tankemønstre og være mentalt fleksible. Dette er en evne som kan tenkes å være viktig for å regulere følelser og atferd.

Langvarig lidelse

Studien viser videre at denne funksjonssvikten er langvarig og preger personen i faser av bedring, og at den kan være en årsak til at mange opplever tilbakefall av lidelsen.

Avhandlingen antyder at kognitiv funksjon for mange deprimerte kan ha stor betydning for sykdomsforløpet, og det bør derfor vies større oppmerksomhet ved både behandling og oppfølging av denne pasientgruppen. På denne måten kan man forebygge tilbakefall av sykdommen.

(Kilde: Universitetet i Bergen)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.

Har du personalansvar? Bestill et abonnement her, eller last ned Personal og Ledelse digitalt her.

"
Powered by Labrador CMS