Alkohol på jobb
Alkohol på jobb

Alkohol påvirker psykisk helse

Norske menn drikker mer og har større alkoholrelaterte problemer enn kvinner. Stipendiat Erik Fie Mathiesen ved HiB la nylig frem sine funn om alkoholvaner og livskvalitet.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

I sine undersøkelser fant Mathiesen at 30 prosent av mennene hadde et drikkemønster som er bekymringsfullt. Tilsvarende bar det bare 13 prosent av kvinnene som rapporterte om det sammen.

«Stordrikkere» har desidert dårligst psykisk helse og livskvalitet, viser forskningen, som er en del av Mathiesens doktorgradsarbeid.

- Mennesker med beskjedent og moderat alkoholkonsum har helt klart minst psykiske helseplager og best livskvalitet. Dette er i tråd med en rekke andre europeiske studier, sier Mathiesen til HiB sine nettsider.

Men livskvaliteten påvirkes mer av psykiske helseplager og bare i beskjeden grad av alkoholbruken eller faktorer som ekteskapelig status og utdanningsnivå, poengterte han.

Nordmenn har lavest alkoholforbruk i Europa, og det er en grunn til det. Vi har høye avgifter på alkohol, vinmonopol, vi er restriktive på skjenkelisenser, har høy aldersgrense og mer, sier stipendiat Erik Fie Mathiesen.

Les mer om hvordan du kan lage kjøre-regler på din arbeidsplass.

"
Powered by Labrador CMS