Stabil andel uføre: NAV venter økning

NYHET: I løpet av andre kvartal har andelen uføre i befolkningen holdt seg stabil på 9,5 prosent. - Vi venter samtidig at antallet nye uføre vil øke noe i løpet av andre halvår som følge av en økt overgang av personer fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Publisert
Sigrun Vågeng i NAV. (Foto: Karine H. Henriksen)
Sigrun Vågeng i NAV. (Foto: Karine H. Henriksen)

Ved utgangen av juni var det 317 700 personer som mottok uføretrygd. Dette utgjør 9,5 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Det er samme andel som forrige kvartal, men en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med for ett år siden.

Det siste året har det totalt blitt 6000 nye mottakere av uføretrygd, men mesteparten av denne økningen kom fra september 2015 til mai 2016.

Flere yngre, færre eldre

Andelen unge uføre fortsetter å øke. I aldersgruppen 18–29 år var det per juni 2016 om lag 13 800 uføre. Det utgjør 1,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen, som tilsvarer en økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

– Økningen blant de unge er en tendens vi har sett over tid. Dette er en urovekkende utvikling som NAV jobber aktivt for å motvirke. Uføretrygd skal ikke være et alternativ før alle andre muligheter er prøvd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Uføreandelen har de siste årene økt i alle aldersgrupper under 55 år, mens befolkningen over 55 år har hatt en motsatt utvikling.

­– At færre av de eldre arbeidstakerne i dag blir uføretrygdet skyldes blant annet bedre helse og høyere utdanningsnivå i disse aldersgruppene. I tillegg har pensjonsreformen åpnet for at man kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år, sier Vågeng.

Til dels store fylkesforskjeller

Uføreandelen varierer sterkt mellom fylker, fra 13,7 prosent i Østfold til 5,4 prosent i Oslo. Justert for alder er forskjellen noe mindre, men likevel stor.

– Viktige forklaring på de geografiske forskjellene, er strukturelle forskjeller som alderssammensetningen lokalt, yrkesaktivitet og lokal næringsstruktur, samt forskjeller i befolkningens utdanning og helse, sier Vågeng.

(Kilde: NAV)

Powered by Labrador CMS