sees-i-morgen.jpg
sees-i-morgen.jpg

Økt kunnskap om psykisk helse

"Sees i morgen!" er en kursserie rettet mot ledere, mellomledere og tillitsvalgte i alle typer virksomheter. Målet med kursene er å skape gode og inkluderende arbeidsmiljø, og bidra til økt kunnskap om psykisk helse på arbeidsplassen.

Publisert

Norske ledere vil gjerne legge til rette for ansatte med psykiske helseproblemer, men ønsker mer kunnskap om hvilke virkemidler som finnes og hva de konkret kan gjøre på sin arbeidsplass. Det viser en undersøkelse gjennomført av Opinion for NAV og Helsedirektoratet høsten 2009.

Nytt kurstilbud

Det er blant annet i lys av dette at NAV har utviklet «Sees i morgen!»-kurset, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Kursene tilbys i alle fylker i regi av NAV Arbeidslivssenter.

– Vi er glade for at alle fylker nå tilbyr kurs, og håper deltakerne vil ta med seg kunnskapen de får tilbake på sine arbeidsplasser for å skape positive endringer, sier Gina Krogsvold, fagansvarlig for gjennomføringen av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse i NAV.

Les også: Gode råd

Møter stort behov

NAV har lært opp en rekke kursholdere, og «Sees i morgen!»-kurs arrangeres over hele landet, som en del av NAV og Helsedirektoratets satsing på området arbeid og psykisk helse. Etterspørselen er stor.

– De kursene vi har holdt så langt har vært helt fulle, og vi har allerede ventelister mange steder. Dette viser at det er et stort behov for kunnskap om hvordan du kan være en god og inkluderende arbeidsgiver, sier Krogsvold.

Kursene er åpne for både offentlige og private virksomheter og bedrifter. De fleste deltakerne fra næringslivet kommer fra IA-bedrifter.

Blant temaene på kursene er:

* Arbeidets betydning for den psykiske helsen

* De vanligste psykiske helseplagene

* Roller og ansvar: Leder, ansatt, kollega og andre instanser

* Den nødvendige og gode samtalen

* NAVs virkemidler for arbeidsgivere

Kurset er gratis og det tilbys påbyggingsmoduler etter det første kurset. For mer informasjon og påmelding til kurs kan du kontakte NAV.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS