Fysisk aktivitet gir mindre ryggsmerter

En studie fra STAMI viser at unge mennesker som går fra skole til jobb, har god nytte av fysisk aktivitet ved siden av jobben. Det reduserer ryggsmerter, spesielt gjelder dette for unge kvinner.

Publisert

I en studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), undersøkte forskere både det fysiske aktivitetsnivå på fritiden og utvikling av ryggsmerter hos 420 unge elever innen media, elektrikerfag og frisørfag. De unge ble fulgt over en periode på seks og et halvt år.

Deltakerne gikk i denne perioden fra å studere til å begynne i jobb.

Mindre ryggsmerter
Resultatene viste en nedadgående trend i forekomst av ryggsmerter hos deltakerne. Denne trenden var klarest hos kvinner, som også viste en oppadgående trend i fysisk aktivitet på fritiden i samme periode.

For menn var rapporteringen noe mer varierende. De kvinnelige deltakerne i studien hadde jevnt over høyere andel av ryggsmerter og mindre andel av fysisk aktivitet på fritiden enn menn, gjennom hele oppfølgingsperioden.

Høyt aktivtivitetsnivå forebygger
Analysene indikerte et lavere smertenivå i rygg hos de som hadde høyt nivå av fysisk aktivitet på fritiden sammenlignet med de som hadde et lavt nivå. I analysene kontrollerte man blant annet for arbeidsbelastning, sosioøkonomisk bakgrunn og kroppsmasseindeks.

Studien viste tydeligst sammenheng mellom fysisk aktivitet og ryggsmerter hos kvinner.

Resultatene kan tyde på at fysisk aktivitet på fritiden kan bidra til mindre ryggsmerter hos unge i en overgang fra skole til arbeidsliv. Forskerne mener likevel det må ytterligere undersøkelser til før man kan gi klare anbefalinger.

(Kilde: STAMI)

Powered by Labrador CMS