(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Offentlig ansatte fyller danske stressklinikker

Stressrammede pasienter på danske arbeidsmedisinske klinikker kommer hovedsakelig fra offentlige arbeidsplasser, viser en ny spørreundersøkelse. Mange omstruktureringer i den offentlige sektor kan være én forklaring.

Publisert

Ugebrevet A4 har spurt sju danske arbeidsmedisinske klinikker om hvor pasientene kommer fra. Selv om ingen av klinikkene fører nøyaktig statistikk over hvor stor andel som kommer fra det offentlige, fastslår alle klinikkene at det hovedsakelig er offentlig ansatte som havner hos dem.

Få privatansatte

– Vi registrerer det ikke, men det er ganske få som kommer fra det private. Størsteparten av pasientene kommer fra det offentlige, sier Mikael Knudsen, psykolog ved arbeidsmedisinsk klinikk i Nykøbing Falster, til Ugebrevet A4.

Nesten samme tilbakemelding gir Jesper Rasmussen, overlege ved arbeidsmedisinsk klinikk i Esbjerg.

– Vi fører ikke systematisk tilsyn med det. Men ut fra vår erfaring vet vi at vi får en vesentlig del fra det offentlige og en mindre del fra det private. Et anslag vil være at 80 prosent er fra det offentlige, sier Rasmussen.

Skyldes omstruktureringer i det offentlige

De mange omstruktureringene i den danske offentlige sektor kan være én forklaring, skriver ukebrevet. Når flertallet av pasientene på stressklinikkene kommer fra det offentlige, kan det skyldes at det skjer ganske store forandringer i den danske offentlige sektor.

At omveltningene fremprovoserer stressede medarbeidere, er et fenomen Jane Frølund Thomsen, overlege ved arbeidsmedisinsk klinikk på Bispebjerg Hospital, kjenner igjen.

– Mange omstruktureringer og innsparinger der folk blir flyttet rundt mellom funksjoner og har uklare retningslinjer for arbeidsoppgavene sine, kan være en stressfaktor, sier hun.

Private har helseforsikring

Det kan hende at privatansatte er underrepresentert på de offentlige klinikkene, blant annet fordi mange av dem får tilbudt gratis samtaler hos en psykolog eller coach som en del av sin helseforsikring.

Hos Falck Healthcare, en av de største leverandørene av private helseforsikringer i Danmark, mener man å ha stort sett like mange private som offentlig ansatte stresspasienter, skriver det danske ukebrevet.

De arbeidsmedisinske klinikkene i Danmark 

De arbeidsmedisinske klinikkene i Danmark undersøker om en pasients sykdom skyldes arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. 

Det finnes ni arbeidsmedisinske klinikker i Danmark, sju av dem arbeider med stress. 

Den enkelte medarbeider i en virksomhet kan henvende seg til en arbeidsmedisinsk klinikk eller bli henvist av sin lege, arbeidsmiljøorganisasjonen eller fagforening. 

Klinikkene er plassert på sykehusene og forsker også i arbeidsmiljø.

(Kilde: Arbeidsmiljoviden.dk)

 

Powered by Labrador CMS