Luftforuresning over Oslo i januar 2015. (Foto: Karine H. Henriksen)
Luftforuresning over Oslo i januar 2015. (Foto: Karine H. Henriksen)

Luftforurensning på jobben

I vinter har det vært mye oppmerksomhet rettet mot luftforurensning i de største byene våre. Luftforurensning er en utfordring enten vi eksponeres på arbeidsplassen eller der vi bor. Den 3. mars arrangerer STAMI et frokostseminar om luftforurensning på arbeidsplassen.

Publisert

Uansett hvor vi eksponeres for luftforurensning er det viktig å identifisere, kontrollere og forebygge mulige helseplager på arbeidsplassen og i miljøet.

Industrielle arbeidsplasser utsatt
Ved eksponering for forurenset luft, kan både forbedringer av arbeidsmiljøet og ulike arbeidsmiljøtiltak målrettes bedre mot enkelte yrkesgrupper. I arbeidsmiljøet gjelder dette typisk industrielle arbeidsplasser.

For karakterisering av eksponering for forurensninger, er det nødvendig å utvikle følsomme, selektive og brukervennlige metoder og relevante prøvetakingsstrategier.

På dette frokostseminaret legges det frem aktuell kunnskap som kan bidra til økt forståelse av betydningen av dette, og for muligheten til å enklere gjennomføre en slik målretting.

Aktualisert både i arbeidsmiljøet og i utendørsmiljøet
I forbindelse med den økte oppmerksomheten på eksponering for luftforurensning i befolkningen denne vinteren, fra blant annet trafikk og vedfyring i de største byene i Norge, er det spesielt fokus på dieseldrevne kjøretøy.

Avdeling for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (KBA) ved STAMI har forskning knyttet til blant annet forekomst av forskjellige forurensninger i arbeidsmiljøet. Forskningssjef kjemi ved KBA, Yngvar Thomassen, vil legge frem kunnskap om eksponering for nano- og ultrafine partikler i luft med særlig vekt på dieselpartikler.

Frokostseminaret vil bli filmet og er mulig å se direkte på stami.no. Påmeldingsfrist for å delta på selve seminaret er 2. mars.

Les mer på www.stami.no.

Powered by Labrador CMS