IA-brosjyre-NHO-2010
IA-brosjyre-NHO-2010

Enklere oppfølging av sykemeldte

NHO har utarbeidet en veileder for arbeidsgivers oppfølging av sykmeldte. 

Publisert

(Ill. foto: NHO)

Veilederen har tatt utgangspunkt i ny avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og de regelendringene som vil følge av denne, skriver Hms Magasinet.

Enklere oppfølging

Veilederen er laget for å forenkle små virksomheters oppfølging av sykmeldte. Du vil se hva arbeidsgiver må gjøre steg for steg i et sykefraværsløp, og hva som forventes av dokumentasjon.

Skjemaene kan du laste mned på NHOs hjemmesider. Du kan bruke skjemaene i veilederen slik de foreligger, eller du kan tilpasse disse etter eget behov.

(NHO)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken. Enkeltutgaver av Personal og Ledelse kan du kjøpeher.

"
Powered by Labrador CMS