Lite tilfreds med jobben – flere fysiske plager

Arbeidstakere som er mindre tilfreds på jobb, har oftere flere smerteplager. En ny studie fra Stami ser på sammenhengen mellom smerter, jobbtilfredshet, psykologiske faktorer og søvnvansker.

Publisert

Muskelskjelettsmerter er blant de viktigste årsakene til sykefravær, nedsatt produktivitet og redusert livskvalitet. Men slike plager opptrer sjelden alene – det er faktisk vanligere å ha smerter i to eller flere kroppsområder, melder Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Stami har sett på arbeidstakere som rapporterer om smerteplager, og hvilken sammenheng dette har med psykologiske faktorer, søvnvansker og jobbtilfredshet.

Risikoen for sykemelding og uførhet er betraktelig høyere for de som har mange smerter samtidig. Det er derfor viktig å finne ut hvilke betingelser som kan ha betydning for om slike plager sprer seg til andre deler av kroppen – eller hvilke betingelser som kan fremme forbedring i form av reduksjon av antallet plager.

Hva gjør plagene verre?

Forskerne fant at flere faktorer hang sammen med endring i antallet plager. Fem faktorer så ut til både å øke sannsynligheten for forverring og redusere sannsynligheten for forbedring. Dette gjaldt for personer som opplevde:

  • høye nivåer av følelsesmessig utmattelse,
  • psykiske plager (generelt høye nivåer av angst og depresjon),
  • søvnproblemer (vanskelig for å sove og urolig søvn),
  • tretthet og
  • hodepine.

Andre faktorer så imidlertid ut til å henge sammen med enten forverring eller forbedring:

  • Personer med høye nivåer av psykologisk velvære – altså de som opplevde å ha mye overskudd og sjelden følte seg nedstemt – opplevde sjeldnere at plagene spredte seg, men skilte seg ikke fra resten av utvalget når det gjaldt forbedring.
  • På liknende vis så man at de som ofte følte seg rastløs eller opplevde intense smerter i nakken, skuldrene eller ryggen hadde sjeldnere opplevd forbedring, men at de ikke skilte seg fra resten av utvalget når det gjaldt forverring.

Lite tilfreds med jobben, mange plager

Arbeidstakere som var mindre tilfreds med jobben sin, hadde mye oftere også mange plager.

– Tidligere studier ved Stami har undersøkt forholdet mellom jobbtilfredshet og hodepine og funnet støtte for en ond sirkel, der lav jobbtilfredshet kan påvirke hodepine samtidig som det å være plaget med hodepine kan redusere jobbtilfredsheten, sier forsker Jan Olav Christensen ved Stami.

– Emosjonell utmattelse, psykiske plager, psykisk velvære, søvnproblemer og smerteintensitet i hode, nakke og rygg er alle faktorer som har vært satt i sammenheng med viktige arbeidsfaktorer som eksempelvis rollekonflikt og kontroll over avgjørelser. Det kan derfor tenkes at de faktorene som ble belyst i denne studien kan representere mellomliggende faktorer som forklarer hvorfor og hvordan forskjellige arbeidsfaktorer kan påvirke forløpet av smerteplager blant mange arbeidstakere, sier han.

(stami.no)

Powered by Labrador CMS