(Foto: Infotjenester.no)

Justisministeren varsler mulig GDPR-forsinkelse

Justisminister Sylvi Listhaug varsler at det norske lovverket som tar inn EUs personvernforordning kanskje ikke er på plass til fristen 25. mai.

Publisert

AV: Infotjenester ved Knut Arild Vold

Under 100 dager før EUs personvernforordning GDPR skal tre i kraft, varsler justisminister Sylvi Listhaug at det kan bli problemer med å rekke fristen EU har satt til 25. mai.

På spørsmål fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet svarer Listhaug at det ikke er helt sikkert at regelverket er på plass i tide.

- Det foreligger en viss usikkerhet om forordningen vil være formelt innlemmet i EØS-avtalen innen 25. mai 2018 slik at loven kan settes i kraft på dette tidspunktet. Dette beror særlig på behandlingen av utkastet til EØS-komiteens beslutning internt i EU. Norge vil benytte de muligheter vi har for å påvirke at denne prosessen skal få en så hurtig fremdrift som mulig, skriver Listhaug i svaret.

På høring i høst

I fjor høst var den nye personopplysningsloven som skal gjennomføre EUs personvernforordning i norsk rett ute på høring. På bakgrunn av høringsinnspillene skal justis- og beredskapsdepartementet fremme et lovforslag for Stortinget.

- Stortinget er varslet om at det vil fremmes proposisjon om ny personopplysningslov i april d.å., og departementet arbeider med sikte på å fremme proposisjonen så raskt som mulig, skriver Listhaug.

Skaper usikkerhet

Det var mange innspill i høringsrunden, og det er fortsatt en del som er usikkert med tanke på hvordan forordningen blir gjennomført i den nye loven. Infotjenesters juridiske HR- og ledelsrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier dette gjør at tiden blir knapp for mange.

- At det nå kan bli en utsettelse skaper usikkerhet i bedriftene med tanke på tidsplanen for tiltakene de legger opp til for å tilpasse seg det nye regelverket. Det er ikke heldig at det blir så kort tid fra det endelige regelverket er klart til det skal gjennomføres av alle norske virksomheter, sier Gauslaa.

Ingen hvilepute

Infotjenesters jurister får mange spørsmål fra virksomheter som har det travelt med å gjennomføre alle nødvendige tiltak. Guaslaa advarer mot å benytte en eventuell utsettelse som en hvilepute.

- Mange av de som kontakter oss gjennom fagsupport har dårlig tid med å gjennomføre alle nødvendige tiltak, og har spørsmål knyttet til kartlegging og prioritering. Selv om det kan komme justeringer i det endelige regelverket, ligger hovedlinjene klare. Det betyr at virksomhetene bør fortsette det arbeidet de har lagt opp til. Vårt råd er å fortsette å jobbe med utgangspunkt med 25. mai, og heller ta det som en bonus hvis det blir noe mer tid for å få alt på plass, sier Gauslaa.

(Kilde: Infotjenester.no)

Powered by Labrador CMS