Mari Sundli Tveit, ny administrerende direktør i Forskningsrådet.
Mari Sundli Tveit, ny administrerende direktør i Forskningsrådet.

Mari Sundli Tveit er ny administrerende direktør i Forskningsrådet

Mari Sundli Tveit (46) er ansatt som ny administrerende direktør i Norges forskningsråd. Hun kommer fra rollen som direktør for politikk i NHO og har tidligere vært rektor ved NMBU og styreleder i Universitets- og høgskolerådet.

Styreleder i Forskningsrådet Hilde Tonne sier styret har hatt det privilegium å kunne velge den beste blant flere svært gode kandidater.

- Mari kombinerer solid ledererfaring og endringsledelse med en imponerende forsknings- og forskningspolitisk kompetanse. I tillegg har hun kunnskap om næringslivets forsknings og innovasjonsbehov gjennom sin erfaring i NHO, sier Tonne.

Mari Sundli Tveit

  • Mari Sundli Tveit er i dag direktør for politikk i NHO.
  • Hun har tidligere vært rektor ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og styreleder i Universitets- og høgskolerådet.
  • Hun er professor i landskapsarkitektur, og er styremedlem i European University Association og i Chalmers tekniska högskola.

- Forskningsrådet har et stort og viktig samfunnsoppdrag. Mari Sundli Tveit har både solid samfunnsforståelse og bred erfaring fra forskning og høyere utdanning. Styret har gjort et godt valg, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes og deles, og bidrar til et mer bærekraftig samfunn, og det var nøkkelen til Sundli Tveits motivasjon for stillingen.

- Jeg er veldig takknemlig for at jeg får denne muligheten. Jeg har mye ugjort i NHO, og skulle gjerne vært der lenger, men dette er rett og slett en drømmejobb for meg, sier Sundli Tveit.

- Forskning og innovasjon er selve grunnmuren i samfunnsutviklingen og avgjørende i møtet med store globale utfordringer og for å nå bærekraftsmålene. Forskningsrådet har en nøkkelrolle i utviklingen gjennom å fremme og muliggjøre omstilling og bærekraft, ikke minst gjennom den grensesprengende forskningen. Det er et privilegium å få lede denne svært viktige organisasjonen i en tid der satsing på forskning og innovasjon er viktigere enn noensinne. Jeg inspireres både av det store samfunnsoppdraget og av å kunne bidra til å videreutvikle Forskningsrådet som en fremtidsrettet og kraftfull organisasjon, sier Sundli Tveit.

Mari Sundli Tveit tiltrer 01. mars 2021.

Powered by Labrador CMS