(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Rekordstor forskningsinnsats i næringslivet

Norges største forskningssatsing for næringslivet, SkatteFUNN, vokste kraftig i 2015. Ferske tall fra Forskningsrådet viser at over 5 800 prosjekter fikk støtte i 2015, om lag 1 000 flere prosjekter enn i 2014.

Publisert

– Kunnskap styrker bedriftenes innovasjonsevne og det trenger vi i tider med behov for omstilling. Det er svært gledelig at vi nå har nådd så mange bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

SkatteFUNN er den desidert største forsknings- og utviklingssatsingen vi har for norsk næringsliv. Ordningen er enkel og tilgjengelig for alle bedrifter som vil bruke FoU i eget utviklingsarbeid.

20 milliarder
Prosjektene som er omfattet av skattefunnordningen budsjetterte med å bruke hele 20 milliarder på forskning og utvikling i 2015. Det vil utløse om lag 3,5 milliarder i skattelette til bedriftene.

IKT er det største enkeltområdet etterfulgt av petroleum, sjømat og helse. Dette viser at SkatteFUNN treffer hele bredden av sterke, norske næringsområder og nye lovende bransjer.

Det er også interessant at en så stor næring som bygg og anlegg nå er blitt en sterk FoU-sektor i SkatteFUNN-sammenheng. Bedriftene oppgir at erfaringene de får gjennom SkatteFUNN-prosjektene, gir læring og innsikt i at forskning lønner seg.

Forskning gir konkurransefortrinn
– Gjennom arbeidet med SkatteFUNN-prosjektene, får bedriftene verdifull kompetanse og nettverk. Samtidig utvikler de nye produkter, prosesser og tjenester som kan gi dem et verdifullt konkurransefortrinn, sier Hallén.

Åpen dag
Også i år opplever Forskningsrådet at det er stor interesse for å søke SkatteFUNN-midler, og de forbereder nå "Åpen dag"-arrangementer i alle landets fylker hvor bedrifter kan få informasjon om regelverk og kriterier og høre eksempler på vellykkede prosjekter.

Deltagerne tilbys også speed date med rådgivere fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge for å diskutere sitt prosjekt eller få avklaringer.

Dette er SkatteFUNN:

  • SkatteFUNN (Skattefradrag for forskning og utvikling) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag.
  • Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.
  • Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet.
  • Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser.
  • For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Les mer om SkatteFUNN her.

Powered by Labrador CMS