Sammen med statsministeren og inviterte gjester fra forskning, næringsliv og forvaltning deltok NGI på den offisielle åpningen av Oslo Science City.
Sammen med statsministeren og inviterte gjester fra forskning, næringsliv og forvaltning deltok NGI på den offisielle åpningen av Oslo Science City.

Topptung lansering av Oslo Science City

– De som lykkes med å utvikle samfunnet sitt, har turt å tenke nytt. De har turt å investere i en framtid, turt å ta sjanser. Det gjør også dere i Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, sa statsminister Erna Solberg på lanseringen til Oslo Science City.

Oslos nye innovasjonsdistrikt er et partnerskap mellom noen av Norges ledende kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og Oslo kommune. Her er NGI en viktig aktør innen forskning og utvikling.

– Vi synes det er naturlig at NGI, som en betydelig forskningsaktør i området, er med i Oslo Science City. Vi håper og tror at utviklingen av et slikt innovasjonsdistrikt vil være positivt for hele distriktet og for Oslo som kunnskapshovedstad, sier Lars Andresen, direktør i NGI.

Vil bygge et verdensledende innovasjonsdistrikt

Ambisjonen er å utvikle området som strekker seg fra Marienlyst, via Gaustad og Blindern, videre opp til Ullevål Stadion, der NGI holder til. I dag er dette Norges mest kunnskapstette område. Med Oslo Science City er målet å bli et verdensledende innovasjonsdistrikt.

– Vi er stolte av å bidra til etableringen og å være en del av Norges første innovasjonsdistrikt med mål om å bli verdensledende. Det er flott at statsministeren, NHO og mange viktige næringslivsaktører støtter initiativet, sier Andresen.

Sentral styrerolle

NGI sitter i styret til Oslo Science City.

– Vi engasjerer oss for å bidra til økt samarbeid mellom kunnskapsaktører og næringsliv i dette området. I tillegg håper vi at vi også at NGI som del av OSC kan tiltrekke oss flere aktører og utvikle området videre, sier Andresen.

NGI vil bygge Campus Ullevål

NGI har planer om å utvikle sin eiendom på Ullevål, noe som vil være et viktig bidrag for å nå målsettingene til Oslo Science City og Oslo kommunes campusstrategi. På tomten i Sognsveien 72 ønsker NGI å bygge et moderne bygg som kan romme ikke bare NGI, men også andre forskningsmiljøer og næringsliv. NIVA er en av aktørene som har inngått samarbeid med NGI og som har planer om å være lokalisert på Campus Ullevål.

– Som en del av Oslo Science City ønsker vi å bygge et nytt og inkluderende bygg og være en arena for internasjonal kompetanse, kunnskapsdeling, FoU og innovasjon, sier Andresen.

Politisk vedtak i begynnelsen av 2021

Reguleringsplanen har vært ute på offentlig ettersyn i mars og april i år. Det er forventet at Bystyret fatter et vedtak mot slutten av første kvartal neste år.

(NGI - Norges Geotekniske Institutt/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS