(Ill.foto: Colourbox)

Stressrammede sliter ett år etter diagnosen

HELSE: Har du medarbeidere som har vært rammet av arbeidsrelatert stress må du belage deg på å vise forståelse i lang tid etter. Det kommer frem i en ny dansk studie.

Publisert

– Vi hadde en antakelse om at pasientene ville bli bedre, men vi visste ikke i hvilken grad. Det virker ikke som de er helt frisk igjen ett år etter, sier psykolog og en av forskerne bak studien Anita Eskildsen.

For et år siden testet hun en gruppe bestående av pasienter som var rammet av arbeidsrelatert stress, og en kontrollgruppe, for å se hvordan de utførte ulike oppgaver knyttet til oppmerksomhet og hukommelse.

Testen ble gjentatt året etter med de samme oppgaver. Resultatene tyder på at det fortsatt er en vei å gå for de tidligere stress-rammede pasientene.

Sliter med etterslep

I snitt gjennomførte de stressrammede pasientene dårligere enn den friske kontrollgruppen i alle kognitive tester - selv om de hadde forbedret sine resultater siden den første testen. Det vanskeligste for de stressrammede var å tilegne seg ny kunnskap.

Eskildsen uttrykker likevel håp om at pasientene kan få tilbake sine tidligere ferdigheter helt:

– Disse pasientene har også vært stresset i løpet av det siste året. Og selv om de fleste er tilbake på jobb og egentlig er friske igjen, kan det være et etterslep. Det er også verdt å merke seg at pasienter forteller om dårligere søvn enn kontrollgruppen - som i seg selv kan påvirke deres kognitive ferdigheter.

Vær tålmodig

Psykologen har følgende råd til arbeidsgivere som har ansatte som har vært rammet av stress;
- Vær oppmerksom på at ansattes kognitive vansker kan vedvare en stund. Det kan være en god idé å snakke om de oppgavene som er spesielt utfordrende akkurat nå, og kutte ned på dem - eller sørge for at det er ekstra tid og ro når man skal utføre dem.

Studien er gjennomført ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

(Kilde: arbejdsmiljoviden.dk)

Powered by Labrador CMS