Fra venstre: Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag og Egil Christopher Hoen, 1. nestleder Norges Bondelag.
Fra venstre: Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag og Egil Christopher Hoen, 1. nestleder Norges Bondelag.

Bjørn Gimming (48) fra Østfold valgt som ny leder i Norges Bondelag

Bjørn Gimming valgt som ny leder i Norges Bondelag. Gimming er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv på alle nivå.

Han har også god kjennskap til jordbruksforhandlingene. Gimming har også hatt ansvar for Bondelagets internasjonale arbeid i flere år.

- Dette er et verv jeg gleder meg veldig til å ta fatt på. I starten nå blir det viktig for meg å reise rundt og lytte til hva medlemmene har å si, sier Gimming.

Gimming sier han ønsker å løfte medlemsdemokratiet videre, løfte inntektskampen og løfte den sosiale stillingen til bonden i årene som kommer.

- Jeg ønsker å være en samlende person. En person som ser alle sidene av landbrukspolitikken og hvordan den virker, sier han.

- Som person er jeg grundig, reflektert og kunnskapsrik. Jeg har med meg mye erfaring fra mange år i Norges Bondelag, som jeg skal bruke til det beste for organisasjonen, avslutter han.

Bjørn Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn. Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og har vært 1. nestleder siden 2016.

Egil Christopher Hoen er valgt som 1. nestleder. Hoen er fra Hokksund og driver med korn, gris og storfekjøtt. Har vært medlem av Norges Bondelag i godt over 20 år.

- Det viktigste blir å fortsette inntektskampen. Dessuten ønsker jeg å bidra til å samle Bondelaget. Jeg ønsker en felles kraftsamling mot mål om høyere inntekt og høyere verdsetting av bondens arbeid, sier Hoen.

Bodhild Fjelltveit (37) fra Fjelltveit utenfor Bergen i Vestland ble valgt til 2.nestleder i Norges Bondelag og blir dermed en del av Bondelagets ledertrio.

Fjelltveit driver med sau og har et sterkt engasjement for at å ta hele landet i bruk, store som små. Her skal Bondelaget gjør en viktig jobb for medlemmene og som næringsorganisasjon i årene fremover, understreker hun.

- Vi må løfte frem det særegne ved norsk landbruk. Det betyr blant annet å ta i bruk alle arealene vi har og utnytte ressursene som ligger der. Å ha dyra ute på beite er både god ressursbruk og bra for dyrene. Å øke norskandelen og løfte dyrevelferden blir viktig fremover, mener Bodhild Fjelltveit.

(Norges Bondelag/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS