Det handler om jernbanepassasjerenes rettigheter

Samferdselsdepartementet foreslår nye regler som skal gi togpassasjerene bedre forbrukervern. De nye reglene, som nå er på høring, skal blant annet sikre bedre informasjon og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Publisert

– Disse nye reglene vil styrke de reisendes rettigheter, og bidra til å gjøre jernbanereiser mer attraktivt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

De nye reglene vil erstatte gjeldende regler på området.

– Dette er et felleseuropeisk løft. Det er mulighet for en del nasjonale unntak, men vi tar sikte på å gjennomføre de nye reglene på alle reiser på det nasjonale jernbanenettet. Vi går dermed lenger enn mange EU-land, fordi vi mener det er viktig at de reisende har gode rettigheter på dette området, sier samferdselsminister Nygård.

Styrker rettighetene

Forbrukervernet blir styrket på flere områder i forslaget.

  • Krav til bedre informasjon til de reisende ved billettkjøp. Slik informasjon må gis på tilgjengelige formater.
  • Krav til beredskap for håndtering av større forsinkelser og avvik, herunder assistanse til de reisende.
  • Personer med nedsatt funksjons- og bevegelsesevne har krav på informasjon om reisen på tilgjengelige formater, styrkede krav til bistand og assistanse ved gjennomgangsbilletter, skal få kompensasjon for skade på hjelpemidler, bistand på stasjoner mv.
  • De nye reglene vil gi bedre muligheter for å ha med sykkel om bord, med egne krav til antall sykkelplasser om bord i togene.

Høringen omhandler forordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser. Forslaget er på høring til 10. februar 2023 og finnes her: https://www.regjeringen.no/id2947454/

(Samferdselsdepartementet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS