Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Slik unngår dere at firmaturen blir skattepliktig for de ansatte

Hva er det viktig å tenke på for at en firmatur ikke skal bli skattepliktig for de ansatte? Må det være et faglig innhold?

Publisert

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere tar med sine ansatte på turer eller arrangerer andre sosiale tiltak. Dette vil som regel være skattefritt for de ansatte, så lenge man holder det innenfor grensene for det som kalles rimelige velferdstiltak. Det er også mange som er av den oppfatning at slike turer må inneholde noe faglig for å unngå skatteplikt, men det er ikke nødvendigvis tilfelle.

Skattefrie velferdstiltak

Enkeltstående tilstelninger som julebord eller firmatur som arrangeres for alle eller en betydelig gruppe ansatte vil normalt være skattefrie velferdstiltak. Som det ligger i ordet, så har et velferdstiltak til hensikt å øke samhørigheten og tilhørigheten på arbeidsplassen, i tillegg til å øke trivselen og motivasjonen til de ansatte. Virksomheter uten ansatte vil derfor ikke falle inn under skattefritaket her. I et selskap som for eksempel eies av en person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det derfor være et krav at det også er andre ansatte i virksomheten som ikke har nær familiær tilknytning til eier. Den eller de andre ansatte må ha stillinger som til sammen utgjør minst en hel stilling.

Tiltaket må videre anses som rimelig. Det er ingen fastsatte grenser for hva som anses som rimelig, men dette må ses i forhold til både kostnad og hva som er normalt i forretningslivet forøvrig for tilsvarende arrangement.

Så lenge man holder seg innenfor rammen av hva som er rimelig, vil også den ansattes familie, typisk ektefelle eller samboer, kunne delta på slike velferdstiltak uten at det utløser skatteplikt.

Maks to overnattinger

Når det gjelder firmaturer, så er det også et vilkår for skattefritaket at oppholdet har en varighet på maks to overnattinger. Lengre opphold enn dette anses som ferie og ikke som velferdstiltak i skattelovens forstand.

Det er ikke uvanlig at det er gunstigere for arbeidsgiver, både sett i forhold til pris og reisetider, å arrangere en tur som varer i tre dager, for eksempel fra torsdag til søndag. Fordel ved slike opphold som går utover to overnattinger, vil alltid være skattepliktig, selv om oppholdet skjer samlet for de ansatte i bedriften. En reise som varer fra torsdag til søndag vil dermed ikke omfattes av skattefritaket. Det er uten betydning om de ansatte selv dekker den ene overnattingen, og selv om oppholdet med reise totalt sett blir billigere.

Kombinerte reiser

Så lenge man holder seg innenfor grensa på to overnattinger, stilles det ingen krav om faglig innhold på firmaturen.

Mange virksomheter velger imidlertid å kombinere kurs, konferanser og lignende med en sosial tur. Består en reise av to atskilte deler, et velferdstiltak og en tjenestereise (fagseminar e.l.), vurderes hver del av turen isolert. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og tjenestereisen er oppfylt, er i utgangspunktet hele turen skattefri.

Dersom reisen medfører mer enn to overnattinger, vil familiens deltakelse i sin helhet bli skattepliktig for den ansatte. Dette gjelder selv om den ansattes egen deltakelse er skattefri fordi vedkommende er på tjenestereise (fagseminar e.l.) før/etter velferdstiltaket.

Ledernetts ekspert på lønn:

Siviløkonom Marianne Lund jobber som rådgiver i https://www.sticos.no/ med fagområdene lønn og personal.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

Besøk oss på facebook

Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS