Rune Aale-Hansen.

Ny adm. dir. i Regnskap Norge

Rune Aale-Hansen tiltrer 1. september 2021. Han er siviløkonom med flere års erfaring som toppleder og god kompetanse innen næringspolitisk arbeid.

Aale-Hansen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Kommunalteknisk forening og tiltrer som administrerende direktør i Regnskap Norge 1. september 2021.

Svært fornøyde med ansettelsen

Styret i Regnskap Norge er svært fornøyde med ansettelsen av Rune Aale-Hansen som ny leder i bransjeforeningen Regnskap Norge. Han har en bred og relevant bakgrunn fra organisasjonsliv og politikk.

– Hans erfaring samsvarer godt med vår strategi om å løfte bransjens betydning i det norske samfunnet. Vi skal fortsette arbeidet med å være en synlig samfunnsaktør – som både påvirker og setter dagsorden. Regnskap Norge skal være et naturlig samlingspunkt for medlemmene og fronte saker på vegne av hele bransjen. Medlemmene i fokus er en av kjerneverdiene til foreningen. Rune har den rette bakgrunnen og er en lagspiller som vet hvor viktig det er å stå sammen som bransjeforening, sier styreleder i Regnskap Norge, Peer Veiby.

Bakgrunn

Rune Aale-Hansen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har bakgrunn fra privat, offentlig og frivillig sektor, og har vært innom ulike virksomheter som Dyno Industrier, Utenriksdepartementet, Europakommisjonen, YS og nå sist Norsk Kommunalteknisk Forening. I tillegg har han vært folkevalgt i 16 år.

Vil bidra til å øke kunnskap

– Som økonom er det inspirerende å få mulighet til å jobbe med økonomi- og regnskapsfaget på en annen måte enn jeg har gjort tidligere. Jeg ser frem til å jobbe for å synliggjøre verdien av regnskaps- og økonomifaget. Etter å ha jobbet mange år i skjæringspunktet politikk og næringsliv, ønsker jeg å kunne bidra til å videreutvikle Regnskap Norge som en sentral samarbeidspartner for myndighetene; både hva gjelder utviklingen av faget og ikke minst forenklinger for næringslivet, sier Rune Aale-Hansen og avslutter:

– Jeg har lang fartstid i forskjellige medlems- og kunnskapsorganisasjoner og liker dynamikken man finner der, hvor man kan trekke veksler på kunnskap og kompetanse fra både store og små medlemsbedrifter over hele landet. Dette gleder jeg meg til!

Nåværende administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, går over i ny stilling 1. mai i år. Frem til Rune Aale-Hansen starter 1. september vil økonomileder i Regnskap Norge, Christian Engeskaug, fungere som konstituert administrerende direktør for foreningen.

(Regnskap Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS