Kan ansatte selv bestemme når ferien skal tas ut?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En medarbeider er pålagt å ta ferien i mai, men ønsker å ta ferien i august. Nå lurer medarbeideren på om lederen kan bestemme når ferien skal tas ut. Les svaret fra advokat Jens Kristian Johansen i Advokatfirmaet Grette.

Publisert

Hei!

Arbeidsgiveren min sier at jeg er nødt til å ta ut størstedelen av ferien min i mai. Jeg ønsker imidlertid ikke å ta ut ferien min i denne perioden, men ønsker heller at den skal avvikles i august. Kan jeg kreve å ta ut ferien i august, eller må jeg akseptere at ferien plasseres slik sjefen min sier? Hva er mine rettigheter?

Ferieloven regulerer spørsmålet om når ferien skal tas ut. Loven gir arbeidstaker et minimumsvern som kun kan fravikes til gunst for arbeidstaker.

Hvem fastsetter tidspunktet for ferieavviklingen?

Hovedregelen er at det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferieavviklingen, og at det er han som i utgangspunktet har siste ordet.

Den enkelte arbeidstaker, eller tillitsvalgt for vedkommende, har likevel krav på å drøfte fastsetting av ferietid og oppsetting av ferielister med arbeidsgiver i god tid før ferien påbegynnes. Utgangspunktet er at ferietidspunktet skal være fastsatt senest 2 måneder før ferien begynner.

Dersom enighet om ferieavvikling ikke oppnås, skal arbeidsgiver fastsette tidspunktet for ferieavviklingen innenfor visse grenser.

Hvilken grenser finnes det for arbeidsgivers fastsetting av tidspunkt for ferie?
Arbeidstaker kan kreve at hovedferien på 18 virkedager avvikles i hovedferieperioden som er 1. juni til 30. september.

Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager.

Du kan altså etter disse reglene kreve at størstedelen av ferien din – opp til 18 virkedager – plasseres et sted mellom 1. juni til 30. september. Det er likevel arbeidsgiveren din som bestemmer når ferien skal avvikles innenfor denne hovedferieperioden. Dermed kan du ikke kreve å få avviklet størstedelen av ferien din i august, men du kan kreve at arbeidsgiveren din lar deg avvikle ferien i hovedferieperioden og ikke i mai.

Arbeidstaker kan ikke nekte å ta ut ferie
Dersom du ikke kommer til enighet med arbeidsgiveren din kan du ikke nekte å avvikle ferien. Arbeidsgiveren plikter å sørge for at arbeidstakere gis ferie på 25 virkedager i året.

Dersom arbeidsgiveren din bestemmer at du skal avvikle ferien i hovedferieperioden, og du ikke er fornøyd med datoen du har fått, så vil arbeidsgiver ha siste ord i saken.

Hovedregelen om plassering av ferie for de som er over 60 år

Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Plasseringen av ekstraferien kan arbeidstakeren bestemme selv, med mindre annet er avtalt. Arbeidstaker som skal benytte seg av ekstraferie må gi arbeidsgiveren minst 2 ukers varsel før avviklingen av ekstraferien.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

 

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

 

Powered by Labrador CMS