Når du er bevisst farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

- Arbeidstakeren må få nødvendig opplæring

I fjor var det nesten 5000 ulykker på arbeidsplassen som skyldes fall. HMS-ekspert vil ha økt fokus på opplæring og kunnskap om bruk av fallsikringsutstyr.

Fallulykker er den vanligste kjente ulykkestypen i arbeidslivet, og hvert år forårsaker fallulykker mange skader og dødsfall på arbeidsplassen. Av over 23.000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2021, skyldtes en femtedel ulykker som følge av fall.

Kurs-satsning

Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge, sier HMS-selskapet hver dag jobber for å skape større trygghet på arbeidsplassen. Han er opptatt av at ulykker kan og skal forebygges.

- Trygghet på jobben kjennetegnes av riktig bruk av korrekt personlig verneutstyr, i kombinasjon med god opplæring og erfaringsutveksling. Dette forutsetter kunnskap om lover og regler, samt krav til informasjon og opplæring, sier Aune.

Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.

Skydda-sjefen poengterer at HMS-ansvaret starter fra toppen, og at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har tilgang til rett utstyr - og at risikovurdering blir gjennomført.

- Samtidig har arbeidstaker plikt å påse og melde ifra om noe ikke er i henhold til lover og regler, utdyper HMS-eksperten.

Aune sier at Skydda skal være en fullservice tilbyder til sine leverandører. For å minimere risiko for skader og arbeidsuhell på arbeidsplassen, ønsker HMS-spesialisten nå å rette fokus på viktigheten av kurs og opplæring.

- Ved å tilby tjenester, rådgivning og produkter sammen med våre kurs, skaper vi en helhet innenfor HMS og verneutstyr. Dette gjør det hele vesentlig enklere og mer effektivt.

Dekker lovens krav

Aune forklarer at hovedhensikten med kurs av typen "Arbeid i høyden" er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold, i tillegg til kunnskap om kasseringsregler for ulike typer stillas, stiger og arbeidsplattformer.

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt utstyr til arbeidet som skal utføres. Når man er bevisst farene som kan oppstå, vil man kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

- Gode forberedelser, god opplæring og gjennomførte kurs vil bidra til å minske risikoen for fallulykker på arbeidsplassen. Til syvende og sist dreier det seg om å skape en sikrere arbeidsplass, både for den ansatte og for arbeidsgiver. Én arbeidsulykke er én for mye, sier Skydda-sjefen.

Usikre arbeidere

Aune erfarer at det generelt er et stort behov for økt kunnskap og kompetanse i bransjen. I rapporten “Sikker arbeidsplass”, utarbeidet for Skydda Norge i 2019, kommer det fram at nær halvparten av norske industriarbeiderne sier de sjelden eller aldri, har fått opplæring i bruk av personlig verneutstyr.

Nettopp manglende opplæring og kunnskap om utstyr, er blant årsakene til at fallulykker skjer.

I undersøkelsen deltok 450 arbeidere og 200 verneombud i industrisektoren. De svarte på detaljerte spørsmål knyttet til sikkerhetskultur, arbeidsulykker og bruk av verneutstyr. Rapporten viste at 1 av 4 norske industriarbeidere er usikre på om de har tilstrekkelig kunnskap om personlig verneutstyr.

(Skydda/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS