Hanne Gjesteland Wells, Åse Lunde og Ingvild Næss Stub er nye direktører i Standard Norge.

Standard Norge forsterker ledelsen for å møte viktige samfunnsbehov

Standard Norge har forsterket ledelsen med tre nye direktører som skal være med på å videreutvikle organisasjonen framover. Samfunnsmessige endringer gjør at behovet for standarder øker, og på flere og flere områder trekkes standardisering fram som virkemiddel for å løse viktige samfunnsutfordringer.

På klimatoppmøtet i Glasgow etterlyste FNs generalsekretær flere standarder som kan hjelpe til med å løse klimakrisen, mens den norske næringsministeren nylig påpekte at standarder vil øke tempoet i dreiningen mot et mer sirkulært samfunn.

– Vi har tilpasset organisasjonen vår slik at vi kan levere på viktige samfunnsutfordringer og kundebehov knyttet blant annet til klima og digitalisering. Standard Norge er en organisasjon med høy kompetanse, og jeg er veldig glad for at vi har klart å rekruttere så dyktige personer til de tre direktørstillingene, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Ingvild Næss Stub starter som Direktør internasjonale relasjoner og forretningsutvikling i januar. Stub har siden 2015 vært statssekretær ved statsministerens kontor, og har blant annet rådgitt statsministeren i Europapolitikk. Hun har også vært statssekretær i UD for utenriksminister Børge Brende og EU/EØS-minister Vidar Helgesen. Stub har lang politisk erfaring fra Stortinget, regjeringsarbeid og frivillige organisasjoner. Hun er utdannet statsviter og har en MSc i EU-studier fra London School of Economics and Political Science.

Åse Lunde begynner som Direktør samfunn, energi og bærekraft i mars og kommer fra stillingen som konserndirektør for digitalisering og forretningsutvikling i Entra. Lunde har i mange år jobbet markedsrettet med digitalisering både innenfor bank og bygg og har i Entra hatt ansvar for forretningsutvikling, digitalisering og IT, teknologiutvikling, miljø og innkjøp. Lunde sitter i samordningsråd for digitalisering i BAE-næringen oghar en Executive Master of Management fra BI og diverse videreutdanning innenfor ledelse.

Hanne Gjesteland Wells har rykket opp internt og har bred erfaring fra standardisering etter åtte år i Standard Norge i ulike ledende roller og som prosjektleder. Hun har blant annet vært pådriver for flere viktige nasjonale standarder knyttet til landskapsarkitektur og grøntmiljø. Hun fungerer allerede som direktør i ledergruppen og starter formelt som Direktør bygg, anlegg og informasjonsteknologi i mars. Før Wells kom til Standard Norge var hun avdelingssjef i ISS Landscaping. Hun har en master fra NMBU innen grøntmiljø og plantefag.

(Standard Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS