Næringsminister Jan Christian Vestre er klar for å besøke 100 bedrifter under 100 dager.
Næringsminister Jan Christian Vestre er klar for å besøke 100 bedrifter under 100 dager.

Skal møte 100 bedrifter på under 100 dager

Næringsminister Jan Christian Vestre skal møte 100 bedrifter før nyttår. – Vi skal i gang med et grønt industriløft, og vi har dårlig tid.

Startskuddet for næringsministerens 100 dagers reise gikk da han i forrige uke besøkte Stord, Haugesund og Stavanger. På programmet sto virksomheter innen fornybar sektor og ny teknologi, samt innen olje, oljeservice og maritim næring.

– Jeg har store ambisjoner på vegne av norsk næringsliv. Regjeringen vil bidra til å skape flere jobber i hele landet, styrke fastlandsinvesteringene, øke fastlandseksporten med 50 prosent og kutte klimagassutslipp med begge hender, sier Vestre.

Før årsskiftet skal han reise rundt i hele landet for å møte bredden av næringslivet. Nærmere bestemt minst 100 bedrifter på under 100 dager.

– Jeg ser frem til å møte bedriftene, og å høre hvordan de mener næringslivet og staten kan jobbe sammen for å oppnå målene vi har satt oss.

Grønne industriprosjekter

Regjeringen vil få fart på nye grønne industriprosjekter, som hydrogen, flytende havvind, karbonfangst- og lagring og batterier.

– Norge har verdensledende kompetanse og naturressurser for å få dette til. I tillegg har vi et omstillingsdyktig næringsliv, sier næringsministeren.

Han vil også ta initiativ til et omstillingsbarometer, som over tid skal måle konkrete trekk ved norsk økonomi som er sentrale for omstillingsevnen. Og for å legge til rette for omstillingen vil regjeringen gjøre det enklere for norske bedrifter å ta i bruk statlige ordninger.

– Det skal være én vei inn i virkemiddelapparatet. Det må være samsvar mellom bedriftenes behov og ordningene vi tilbyr. Fellesskapets penger skal brukes effektivt for mest mulig verdiskaping, sier Vestre.

Har det travelt

Næringsministeren påpeker at fastlandseksporten er helt avgjørende for å lykkes med grønn omstilling og verdiskaping.

– For å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030 vil vi styrke eksisterende eksportutviklingsordninger og finne nye tiltak som raskt kan settes i gang, sier Vestre.

– Det haster både med grønn omstilling og med å øke fastlandseksporten. Nå vil vi høre fra næringslivet, som er selve drivkraften, hva vi helt konkret kan gjøre for å få opp farten, sier næringsministeren.

(Nærings- og fiskeridepartementet/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS