Deloitte gir de unge lederrollen i omvendt mentorprogram

I samarbeid med Catalysts lanserer Deloitte et omvendt mentorprogram som har til hensikt å bidra til å skape et mangfoldig og inkluderende miljø hvor alle kan nå sitt potensiale.

- Omvendt mentoring er ikke i utstrakt bruk i Norge, og programmet som vi har utviklet med Deloitte vil være en av de første av sitt slag, der ledere matches med unge personer med flerkulturell bakgrunn for å sette mangfold og inkludering på agendaen, sier Lisa Cooper, grunnlegger og CEO i Catalysts Norge.

Deloitte inviterer unge personer med flerkulturell bakgrunn til å delta i programmet der mentorparene vil utforske temaer som ubevisste holdninger, styrker, utfordringer og målsettinger innen mangfold. Slik vil Deloittes ledere få økt sin innsikt slik at de kan lede mangfoldige team på en inkluderende måte.

- Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og leverandør av tjenester til viktige virksomheter i privat og offentlig sektor, har vi mangfold og inkludering høyt på vår strategiske agenda. Dette programmet går hånd i hånd med vår Diversity & Inclusion strategi, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte.

- Vi ser at diversity of thought fremmer innovasjon, gir dypere innsikt og bedre beslutninger. Da må vi tiltrekke oss og beholde medarbeidere med andre og nye perspektiver. Derfor ønsker vi å sette utvalgte ledere i en posisjon hvor de vil få muligheten til å lytte og lære av unge mennesker med en flerkulturell bakgrunn, sier Gaaseide.

Større forståelse for andre kulturer, livserfaringer og aldersgrupper

Audun Frøland, partner og leder for skatt i Deloitte Advokatfirma er en av lederne som vil få en ung mentor. Han trekker frem at verdien med å være med i et slikt mentorprogram er å utvide horisonten og få en større forståelse for andre personers livserfaringer og perspektiver.

- Jeg mer opptatt av å forstå andre personer og enkeltmennesker enn å faktisk mene noe om andre. Jeg er fullstendig klar over at jeg selv kun er èn av ca. 9 milliarder mennesker på jorden, og at de øvrige 9 har like rett på å bli møtt med forståelse som meg selv, sier Frøland.

- Jo mer jeg kan lære om hva andre tenker og hvordan de ser verden, jo bedre. Den personen jeg skal ha som mentor vil være relevant for min posisjon i Deloitte slik at vi kan bygge videre på den nyervervede kunnskapen så det også får en organisatorisk effekt, sier Frøland.

- Dette er helt i tråd med formålet til omvendt mentoring. Her fremmes inkludering ved å bygge relasjoner mellom individer som er forskjellige i alder, etnisitet, kultur og kjønn. Samtidig får de unge mentorene kjennskap til Deloitte som organisasjon og kan bygge et profesjonelt nettverk. Slik får det en gjensidig effekt både for de unge mentorene og lederne, sier Lisa Cooper i Catalysts.

Søknadsfrist for å delta i omvendt mentorprogrammet er 31. mars 2021.

(Deloitte/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS