Kommunene sliter med å skaffe digital kompetanse

I 4 av 10 kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.

Publisert

Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå har norske kommuner problem med å få tak i folk med den riktig digital kompetanse. 42 prosent oppgir at manglende kompetanse i svært stor eller ganske stor grad har vært et hinder for utvikling av kommunens digitale tjenester, mens bare 20 prosent av kommunene har få eller ingen problemer.

70 prosent av dem som har kompetansemangel har imidlertid ikke forsøkt å rekruttere IKT-spesialister. Dette kan skyldes økonomiske begrensninger eller mangel på relevant kompetanse på arbeidsmarkedet.

Det er kommunene rundt Oslo som i størst grad opplever problemer med å rekruttere folk med den riktige kompetansen.

I rapporten «Digitalisering i kommunene: Overblikk over tilstanden i 2018» har norske kommuner svart på en rekke spørsmål knyttet til digitalisering. I den forbindelse har de også laget tre kart som viser den digitale tilstanden i kommunene i tre hovedtemaer. Du finner lenke til kartene her:

Powered by Labrador CMS