Nina Schanke Funnemark tiltrer som ny skattedirektør i dag.
Nina Schanke Funnemark tiltrer som ny skattedirektør i dag.

Ny skattedirektør på plass

I dag starter Nina Schanke Funnemark (50) i Skatteetaten. Hun vil prioritere at Skatteetaten skal utvikle seg i takt med, og helst i forkant av, endringer i samfunnet.

- Jeg er takknemlig for å ha fått tilliten til å lede Skatteetaten, samtidig er jeg ydmyk overfor oppgaven som står foran meg. Skatteetaten må fungere for at Norge skal fungere godt og jeg gleder meg til å bidra til dette sammen med de dyktige medarbeiderne i Skatteetaten, sier Nina Schanke Funnemark.

Skatteetaten må stadig være i endring

- Skatteetaten er og har alltid vært utviklingsorientert og innovativ. Jeg vil sørge for at vi videreutvikler den innovasjonskraften, sier Schanke Funnemark.

Skatteetaten er i gang med en rekke store og små utviklingsprosjekter, både i egen regi og sammen med andre aktører.

- Vi skal fornye både organisasjonen og tjenestene våre i takt med, og helst i forkant av, samfunnsutviklingen, slik at vi sikrer riktig skatt og en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. Samfunnet endrer seg stadig raskere. Det utfordrer oss, men gir også store muligheter. Vi må sørge for å utvikle organisasjonen og kompetansen vår løpende, legger Schanke Funnemark til.

Forsterke bidraget til det seriøse næringslivet

En kjerneoppgave fremover blir å forsterke bidraget til det seriøse næringslivet.

- Vi må sørge for at det seriøse næringslivet får forutsigbare og gode løsninger og gjøre det enklest mulig for skattyterne å gjøre det riktig. For å opprettholde og videreutvikle tilliten må vi i tillegg gjennomføre målrettede og risikobaserte kontroller for å avdekke useriøse. Jeg ser frem til å komme i dialog med representanter for det seriøse næringslivet og andre samarbeidspartnere for å se hva vi kan bidra med, sier Schanke Funnemark.

Opprettholde tillit

Skatteetaten har høy tillit i Norge, det viser blant annet IPSOS årlige profilundersøkelse for 2020 hvor Skatteetaten ligger på en tredjeplass blant underliggende offentlige etater, opp en plass fra 2019.

- Som etat ligger vi helt i tillitstoppen. Å beholde og videreutvikle denne tilliten blir viktig for meg. Skatteetatens hovedoppgaver er å sørge for at skatte- og avgiftspliktige etterlever skatte- og avgiftsreglene og sikre at kommuner, banker og næringsliv som bruker dataene våre, får tilgang til informasjon av god kvalitet. Disse oppgavene skal vi utføre på en måte som skaper tillit, både til skattesystemet og til Skatteetaten, understreker Schanke Funnemark.

Første kvinnelige skattedirektør

Nina Schanke Funnemark er Norges første kvinnelige skattedirektør.

Hun er utdannet jurist og har lang fartstid i etaten hun nå skal lede. Tidligere har hun vært assisterende skattedirektør, regiondirektør i Skatt sør og avdelingsdirektør i Skatt øst. De siste to årene har hun vært administrerende direktør i Lånekassen.

(Skatteetaten/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS