– Lønnsundersøkelsen vår bekrefter at det er høy etterspørsel etter autoriserte regnskapsførere i arbeidsmarkedet, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskapsbransjen skal ansette opp mot 2000 nye medarbeidere

Regnskap Norges årlige lønnsundersøkelse viser at nær halvparten av alle medlemmer med personalansvar planlegger å ansette nye medarbeidere i løpet av det neste året. Dette utgjør mellom 1000 og 2000 nye medarbeidere.

– Undersøkelsen vår bekrefter at det er høy etterspørsel etter autoriserte regnskapsførere i arbeidsmarkedet. Selv om antall autoriserte fortsetter å stige, så er veksten lavere enn tidligere år, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Arbeidsledigheten i Norge er historisk lav med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Dette gjelder også regnskaps- eller revisjonsbransjen som er den 29 største næringen i Norge, av totalt 273.

– Generelt er det stor etterspørsel etter arbeidskraft i Norge. For regnskapsbransjens del harmonerer dette godt med hvordan regnskapsyrket stadig utvikler seg i takt med økte krav, digitalisering og behov for mer avansert rådgivning og kontrolloppgaver. Vi ser at landets små og mellomstore bedrifter har behov for veiledning og bistand for å sikre etterlevelse av stadig mer komplekse lover og regler, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge:

– For den enkelte arbeidstaker er det gledelig å være etterspurt – noe som kan gi hyggelig utslag i lommeboka. Vi ser samtidig at mange er opptatt av at arbeidsplassen gir mulighet for kompetanse- og karriereutvikling og god balanse mellom jobb- og fritid.

1 av 3 har vurdert å bytte jobb

– Undersøkelsen vår viser også at nær 1 av 3 medlemmer har vurdert å bytte jobb i løpet av det siste året. I praksis er det nok likevel ikke like mange som omsetter vurderingen i handling, sier Regnskap Norge-direktøren og fortsetter:

– Det som likevel er interessant å se på for denne gruppen, er motivene for et eventuelt jobbskifte. Mange peker naturlig nok på lønn, men også her trekkes det frem balanse mellom jobb og fritid, fleksibilitet, karrieremuligheter og ønske om nye impulser. Arbeidsgivere som ønsker å beholde sine ansatte eller ansette nye, må derfor åpenbart forholde seg til en totalpakke som er viktig for mange når de skal bestemme seg for å bytte til ny jobb eller ikke.

Fakta:

Regnskap Norges lønnsundersøkelse er besvart av 2 482 autoriserte regnskapsførere spredt over hele landet.

Undersøkelsen viser at det som kjennetegner personer som skifter jobb er at de:

  • jobber fulltid
  • har relativt kort erfaring
  • er under 40 år
  • ikke besitter en lederfunksjon
  • må forholde seg til at arbeidsgiver setter premissene for eventuelle årlige lønnstillegg

Det er altså de «unge og lovende» som i størst utstrekning vurderer en bedre betalt jobb. Dette åpner for et interessant spørsmål: Hvor sannsynlig tror de egentlig det er at en alternativ arbeidsgiver er villig til å gi høyere lønn? Svaret er at de vurderer muligheten som midt på treet. Interessant nok svarer de som ikke har vurdert et jobbskifte akkurat det samme.

(Regnskap Norge/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS