Karin Andersson, HR-sjef i Utdanningsforbundet.

— Vi må legge til rette for å sikre et godt arbeidsmiljø

Publisert

2020 - HVA FIKK VI?

NAVN: Kari Andersson

STILLING: HR-sjef, Utdanningsforbundet

ALDER: 63

BOSTED: Sandvika

Hva lærte du om deg selv og din organisasjon i 2020?

Det ble en bratt læringskurve for medarbeidere og ledere som måtte begynne å arbeide på en annen måte. Vi hadde kommet godt i gang med utrulling av Teams. En rask omlegging til digital kursvirksomhet var også krevende. Alt måtte omarbeides og tilrettelegges for digitale flater.

Men det er lett å få til endringer dersom man blir utsatt for «ytre press», som jo nedstengingen og pandemien må sies å kunne være.

Hva er det viktigste du tar med deg fra 2020 inn i 2021?

Vi mennesker er utrolig fleksible, og det er fullt mulig å holde hjulene i gang til tross for svært endrede rammebetingelser.

Brorparten av de ansatte har oppgaver som fint kan løses hjemmefra, og dette åpner for større nedslagsfelt for å rekruttere ansatte i fremtiden. Å knytte ansatte sammen uavhengig av geografisk plassering har blitt enklere og kommer til å føre til endring når samfunnet igjen åpner opp.

Hvilke tre ord vil best beskrive arbeidslivet på den andre siden pandemien?

Fjernarbeid, holdningsendring, fleksibilitet.

Hva håper du på for 2021?

Mange av endringene er kommet for å bli, og utfordringene for HR vil være å legge til rette for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø også med disse endrede rammebetingelsene til beste for våre medlemmer.

Jeg håper vi igjen kan møtes fysisk, ved kaffeautomaten, i kantinen og ha de gode uformelle samtalene.

Powered by Labrador CMS