- Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.
- Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Color Line med program for kostnadskutt og effektivisering

Smittesituasjonen er fortsatt svært krevende for Color Line. Selskapet arbeider nå med en helhetlig plan knyttet til kostnadsreduksjon og effektivisering, blant annet gjennom å utnytte selskapets betydelige investeringer i digitale løsninger.

Color Line vil møte den utfordrende situasjonen i forbindelse med Covid-19 pandemien med et omfattende program for kostnadsbesparelser og effektivisering.

- Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

De tillitsvalgte og de ansatte er orientert om bakgrunnen for prioriteringene fremover knyttet til reduksjon av kostnader og effektivisering. Det har også i henhold til hovedavtalen vært gjennomført drøftelser med tillitsvalgte.

For å sikre fremtidig lønnsomhet viser foreløpige analyser et behov for å redusere kostnadene med ca. 300 millioner kroner (antatt helårsvirkning 250 millioner kroner i 2021).

Dette vil medføre reduksjon i antall ansatte både om bord og på land med ca. 300 årsverk. I tillegg vil det bli gjort tiltak for å redusere øvrige driftskostnader blant annet ved å utnytte de betydelige investeringene i ny teknologi som Color Line har foretatt de senere årene.

- Color Line legger opp til å bruke mest mulig frivillige ordninger i forbindelse mednedbemanningen, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

(Color Line/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS