Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør for DNV GL som fra 1. mars heter DNV.
Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør for DNV GL som fra 1. mars heter DNV.

— Et enklere navn vil være et enda sterkere tillitsmerke

Fra 1. mars 2021 vil DNV GL endre navn til DNV.

Denne beslutningen tok DNV GL etter en omfattende gjennomgang av selskapets strategi, med sikte på posisjonering i en verden der det nå foregår fundamentale endringer i mange av selskapets markeder.

Det nåværende navnet har vært i bruk siden fusjonen mellom DNV (Det Norske Veritas) og GL (Germanischer Lloyd) i 2013. Selskapet mener det å gå tilbake til DNV er et uttrykk for at fusjonen har vært vellykket og at integrasjonen mellom de to tidligere selskaper er komplett.

Konsernsjef og administrerende direktør Remi Eriksen uttaler:

— I 2013 fusjonerte vi to ledende selskaper som hver for seg bidro med unik kompetanse og ledende markedsposisjoner. Det var derfor den gang riktig å slå sammen de to navnene. DNV GL er imidlertid ikke et navn som klinger godt, og mange kunder kaller allerede selskapet bare DNV. Vår merkevare blir brukt av mange av våre kunder for å skape tillitt. Et enklere navn vil være et enda sterkere tillitsmerke for kundene i fremtiden og bygger på vår 157 år lange innsats for å sikre liv, verdier og miljø.

2020-tallet omtales som omstillingens tiår eller «det eksponentielle tiår», der takten i energiskiftet settes, og der systemene for transport, matforsyning, og helse endres kraftig.

Samtidig vil de digitale teknologiene som ligger til grunn for den fjerde industrielle revolusjonen gå fra eksperimentstadiet til anvendelse i full skala. Først og fremst vil dette tiåret vise om menneskeheten lykkes i å innfri bærekraftsmålene.

— Når selskaper skal ta tak i digitalisering og ta skrittet mot en avkarbonisert økonomi, trenger de tillit og uavhengig, faktabasert beslutningsgrunnlag. «DNVs ambisjon er å være verdensledende på dette», sier Eriksen.

(DNV GL/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS