(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Ledernetts topp 20 liste i 2015

Vi har fått nye nettsider og jobber i kulissene med å lage ennå bedre sider. I mellomtiden har vi funnet frem våre mest populære saker i 2015. Her følger topp 20 listen som gir deg svar på mange ulike HR-dilemmaer. God lesning!

Publisert

Hva er lov når ansatte bryter taushetsplikten

Hvordan kan du håndtere brudd på lojalitets- eller taushetsplikten hos dine medarbeiderne eller tidligere ansatte?

Hvor lange pauser har ansatte krav på

Medarbeiderne har krav på pause i løpet av arbeidstiden. Men hva sier loven om hvor mange og lange pauser de ansatte har krav på?

Kan en ansatt kreve lønn for helligdager

Dersom helligdager faller på vanlige arbeidsdager, er det vanlig å betale lønn dersom en ansatt skulle ha jobbet, eller har de ikke krav på lønn for disse dagene? Les svaret til advokaten her.

Hva har ansatte krav på ved feil lønnsutbetaling

En ansatt oppdager at det er utbetalt for lite lønn. Hvilke regler gjelder i slike tilfeller?

Kan vi si opp en som er sykemeldt

En bedrift må nedbemanne og lederen lurer på om de har lov å si opp en som fortsatt er sykemeldt. Les svaret fra advokaten her.

Fravær ved sykdom hos store barn

En av våre ansatte vil følge sin 16 åring til sykehus fordi hun skal opereres. Har foreldrene krav på fri eller må de bruke ferien sin?

Hvilke konsekvenser får endringene i ferieloven

Fra og med 1. juli 2014, kom det nye endringer i ferieloven. Behovet for endringer bygger primært på at det er skjedd endringer i EU-retten som gjør det nødvendig etter EØS-avtalen å endre norsk lovgivning.

Arbeid og lønn på helligdager

Hvilke dager er å anse som helligdager og kan en ansatt kreve lønn selv om han ikke jobber? Hvilken lønn har en ansatt som jobber en helligdag krav på?

Hvem må gå ved nedbemanning

Hva er det som teller mest når du må gå til oppsigelse av ansatte, ansiennitet, tariff, sosiale forhold eller faglig dyktighet?

Kan vi endre arbeidsoppgavene til ansatte

I en omstillingsprosess kan det være nødvendig å omfordele de ansattes arbeidsoppgaver. Hva sier loven om dette?

Kan vi bestemme når en delvis sykemeldt person skal jobbe

En bedrift har en person som er delvis sykemeldt. Spørsmålet er om de kan bestemme når den sykemeldte skal jobbe. Les hva advokaten svarer.

Kan ansatte kreve lønn for ferie som ikke er tatt ut

En medarbeider har sagt opp sin stilling og krever lønn for ferie som ikke er tatt ut. Hva sier loven om dette?

Kan vi kreve at overtid er inkludert i fastlønnen

Kan bedriftsledere inngå arbeidsavtaler der overtid er inkludert i fastlønnen eller er det ulovlig?

Kan vi kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden

En bedrift er i gang med omorganisering og må muligens si opp noen medarbeidere. Nå lurer bedriftslederen på om de kan kreve at disse avvikler ferien i oppsigelsestiden.

Hva sier loven om bruk av tilkallingshjelp

Mange bedrifter bruker "ringehjelpere" eller tilkallingshjelp. Men hvor går grensene for hvor mye, eller hvor lite de kan jobbe. Og kan bedriften ende opp med å måtte ansette en person som jobber mye over tid?

Kan et stadig sykefravær gi grunnlag for oppsigelse

En bedrift har en medarbeider som i flere perioder har vært sykemeldt over kortere og lengre tid. Dette påvirker den daglige driften og gjør det vanskelig å planlegge arbeidsfordelingen fremover. Nå lurer lederen på om et stadig sykefravær kan gi saklig grunn for oppsigelse. Les svaret fra advokaten her.

Sjekkliste for medarbeidersamtalen

En vellykket medarbeidersamtale krever grundige forberedelser, god gjennomføring og et skikkelig etterarbeid. Her er en liten sjekkliste som hjelper deg å huske det viktigste både før, under og etter samtalen.

Kan en ansatt gå på dagen

En medarbeider fikk et bedre tilbud hos konkurrenten bestemte seg for å gå på dagen. Hvilke sanksjoner kan vi iverksette?

Kan vi innføre ny arbeidstid

Bedriften skal flytte butikken inn i et kjøpesenter og lurer på hva loven sier om endring av arbeidstid. Les svaret fra advokaten her.

Kan en medarbeider trekke oppsigelsen tilbake

En medarbeider har sagt opp jobben men ønsker å trekke oppsigelsen tilbake. Hvordan skal vi håndtere dette?

Powered by Labrador CMS