Teknologitrender 2021: Digital tilstedeværelse blir viktigere enn noensinne

Koronakrisen dominerte året som gikk, men med krise følger det også store muligheter, både for individer og selskaper. Selv om de økonomiske konsekvensene av pandemien ennå ikke har slått fullt ut, har et positivt utfall vært digitaliseringen som har bidratt til å beskytte flere virksomheter og arbeidsplasser.

Futurist i TCS, Gøran Karlsson, spår at selskaper i 2021 vil ha et enda større fokus på å styrke de viktigste digitale funksjonene som ble avdekket i «COVID Business Impact Survey» rapporten:

 • End-to-end digital kundeopplevelse
 • AI-basert analyse for kontinuerlig forbedring av digital kundeopplevelse
 • Kjernevirksomhetssystemer i skyen
 • Svært automatiserte kjernevirksomhetsprosesser
 • Digitale sensorer som sporer produkter
 • Nye partnerskap via digitale økosystemer

Når virksomheter nå forbereder seg på gjenoppbygging etter COVID-19, må de fortsette å sette kundene først. Samtidig er det viktig at de utvider og investerer i nye teknologier. Heldigvis viste vår undersøkelse at 90 prosent av lederne vi snakket med forventer å opprettholde eller øke transformasjonsbudsjettene sine i årene som kommer.

Ved utgangen av 2021 vil virksomhetene være mer innovative, sikre, agile og kundesentriske. Dette vil styrke dem og gjøre de bedre rustet hvis en ny krise skulle inntreffe.

Vi forventer å se følgende fem trender innen innovasjon og digitalisering i år som vil bidra til dette.

Trend 1: Fjernarbeid er kommet for å bli

Selv om gradvis flere og flere har tatt vaksinen, er fremtiden for arbeidshverdagen fortsatt usikker. Vi har alle tilpasset oss å jobbe hjemmefra, og å sikre fjernarbeidernes produktivitet, trygghet og motivasjon vil fortsette å være ledelsens og HR-sjefens høyeste prioritet inn i det nye året.

 • 43 % av selskaper synes det er vanskelig å lede viktige forbedringsprosjekter med virtuelle team.
 • Økt investering:
  • 65 % investerer i samarbeidsverktøy
  • 56 % investerer i cybersikkerhet
  • 51 % investerer i skybaserte teknologier
 • Før pandemien jobbet bare 9 % av ansatte hjemmefra. Nå er andelen 64 % og den vil forbli opp til 40 % frem til 2025.

Trend 2: Høyere IT-budsjetter og investering i digital transformasjon

De økonomiske konsekvensene som følge av COVID-19 har vært alvorlige over hele linjen. For å motvirke disse utfordringene, har flere bedrifter akselerert sin digitale transformasjon. Dette vil fortsette i 2021. I tillegg til vanlige prioriteringene som å lære mer om kunden, vil bedriftene også investere mer i helsen og trivselen til sine ansatte.

 • Virksomheter over hele verden gjør betydelige investeringer i digital transformasjon.
 • Selv om 68 % av virksomheter opplever at budsjettene krymper, øker 25 % av dem investeringer i digital transformasjon, og 66 % av budsjettene for digital transformasjon forblir uendrede.

Trend 3: Cybersikkerhet er høyeste prioritet

Cyberangrep øker i takt med økt digitalt fjernarbeid på tvers av ulike bransjer, hvor svindlere retter seg mot mindre sikre, personlige nettverksadgangspunkter. Gamle sikkerhetsvaner hvor IT-eksperter setter tillit først og verifisering senere, er utdatert. Virksomheter må nå operere med en nulltillitsmodell. I 2021 vil dette fortsette å være en viktig problemstilling og høyeste prioritet for IT-sikkerhetsledere!

 • 56 % av selskaper øker investeringene i cybersikkerhet
 • Virksomheter oppgir IT-sikkerhet som ett av seks fokusområder fremover

Trend 4: Heldigitale kundereiser

Digitale kundeopplevelser gjennom hele kundereisen er den eneste måten å lykkes på i 2021. Med overgangen til hjemmekontor og den eksponentielle veksten innen e-handel, vil selskaper som klarer å imøtekomme kunder på tvers av alle kanaler, lykkes i de kommende månedene.

 • Før pandemien kunne bare 25 % av virksomheter levere en helhetlig digital kundeopplevelse. Samtidig viste Business Impact Surveyen at dette var en av de viktigste funksjonene for å reagere raskt på en krise og sikre positivt utfall.
 • I løpet av få år forventes det at 69 % av virksomheter vil ha en helhetlig digital kundeopplevelse på plass.

Trend 5: Økt fokus på innovasjon

Virksomheter var nødt til å reagere raskt og iverksette innovative løsninger under pandemien for å komme seg så raskt som mulig. I løpet av 2021 vil vi se at disse kortsiktige løsningene blir mer effektive gjennom forbedringer fra tilbakemelding i sanntid.

 • Fire av de viktigste digitale funksjonene, skissert i rapporten vår, vil ha blitt iverksatt av omtrent to tredjedeler (63 % til 69 %) av selskaper i løpet av få år, inkludert de som allerede har disse funksjonene og de som nå utvikler dem.

(Tata/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS