Viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF.
Viseadministrerende direktør Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF.

Ansatte på sykehusene får tredje dose

Sykehusene i Helse Sør-Øst får over 28 000 oppfriskningsdoser med koronavaksine. Dosene skal tilbys helsepersonell som har tett kontakt med pasienter med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Det er opp til helseforetakene å vurdere hvilket helsepersonell som vil være omfattet av gjeldende anbefaling, men det vil i hovedsak dreie seg om ansatte i døgninstitusjoner som behandler sårbare pasienter over tid.

Det er helseforetakene som organiserer og gjennomfører vaksineringen, og de vil følge veiledningen fra Folkehelseinstituttet. Det blir anbefalt å bruke Comirnaty (Pfizer) fordi den allerede finnes i Sykehusapotekene i alle regionale helseforetak.

– Vi setter stor pris på at vi nå kan tilby tredje dose til mange av våre ansatte. Vi vil fortsatt arbeide for å få flere doser til spesialisthelsetjenesten, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Han forteller av vaksinasjonen starter så snart det er praktisk mulig.

Fordeling av doser mellom sykehus i Helse Sør-Øst:

 • Oslo universitetssykehus 8076
 • Akershus universitetssykehus 3540
 • Diakonhjemmet Sykehus 564
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus 564
 • Sunnaas sykehus 132
 • Sykehuset i Vestfold 1782
 • Sykehuset Innlandet 2862
 • Sykehuset Telemark 1272
 • Sykehuset Østfold 2322
 • Sørlandet sykehus 2406
 • Vestre Viken 3348
 • Martina Hansens Hospital 132
 • Betanien Hospital 60
 • Andre/private 1190

(Helse Sør-øst/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS