Særlig én ting står sentralt i spørsmålet om når vi kan begynne å nærme oss en normalisering av samfunnet: Vaksiner.
Særlig én ting står sentralt i spørsmålet om når vi kan begynne å nærme oss en normalisering av samfunnet: Vaksiner.

Stor frykt og reell risiko

2020 var et av de mest krevende årene for norsk næringsliv siden krigen. Hva kan vi forvente oss i 2021?

Meldingen fra Næringslivets Hovedorganisasjon er klokkeklar: Vi står på kanten av stupet, og selv om kriseåret 2020 omsider er forbi må vi forvente krevende tider også i det nye året. Mye tyder på at den fryktede konkursbølgen fremdeles vil komme.

Undersøkelser gjort av NHO viser at konkursfrykten blant norske foretak er stor, ressursene er utarmet og konkursrisikoen reell for mange.

Så hvordan vil 2021 se ut for norske foretak? Det avhenger i stor grad av tre avgjørende faktorer.

1. Hvor fort kan vi begynne å åpne opp samfunnet igjen?

Næringslivet er naturlig nok avhengig av at det norske folket står fritt til å benytte seg av tjenester, butikker, serveringssteder og underholdningstilbud. Med andre ord er mange helt avhengig av en gjenåpning av samfunnet før man kan begynne å snakke om et lys i enden av tunnelen.

Inngangen til 2021 har på ingen måte vært oppløftende med tanke på gjenåpning av samfunnet. Et stigende R-tall, nye smitteutbrudd og påvisningen av to nye mutasjoner av koronaviruset i Norge har ført til enda strengere smitteverntiltak og rødt nivå i store deler av landet.

Dette er dårlig nytt for norske foretak, da særlig bedrifter i koronautsatte bransjer, som trolig må belage seg på videreførte restriksjoner og lav inntjening også i overskuelig fremtid.

2. Når vil vi komme tilbake til en normaltilstand?

Når vi en gang kommer til et punkt der man kan begynne å lette på koronarestriksjonene vil det fremdeles være en lang vei å gå før vi kommer tilbake til noe tilnærmet lik en normaltilstand. På nåværende tidspunkt er det umulig å si med sikkerhet når dette vil være – eller i det hele tatt hvordan den nye normalen vil se ut.

Det vi vet er at mange foretak sliter kraftig som følge av den andre smittebølgen som slo innover landet i høst, og at mange av disse trolig vil være helt avhengig av en videreføring av støtteordningene for å overleve i 2021.

3. Når vil vi få vaksinert nok mennesker?

Særlig én ting står sentralt i spørsmålet om når vi kan begynne å nærme oss en normalisering av samfunnet: Vaksiner.

Like før nyttår falt de første nålestikkene på norsk jord, og vaksinene skal etter planen for alvor rulles ut nå i starten av 2021. Dersom alt går som det skal kan smittetiltakene reduseres og etterhvert fjernes over sommeren.

Som med det meste annet under denne pandemien er det likevel usikkerheten som råder. Får Norge tak i nok doser? Greier vi å vaksinere nok mennesker innenfor den anslåtte tidsrammen? Og hvor effektiv er egentlig de ulike vaksinene?

Mens vi venter på svar

Vi vil forhåpentligvis få svar på disse spørsmålene i løpet av de neste 12 månedene, og sakte men sikkert finne veien til den nye normalen.

Enn så lenge må vi bare håpe på det beste, forberede oss på at også 2021 vil bli et tøft år og stålsette oss for en kommende konkursbølge som fremdeles, i aller høyeste grad, er en reell trussel for en rekke norske foretak.

(Creditsafe/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS