(Ill.foto: Colourbox)

Pappapermisjon til besvær....

UKENS HR-DILEMMA: En leder sliter fordi to pappaer skal ut i permisjon, og føler samtidig ikke får avklart når dette skal skje. Det har vært litt frem og tilbake, og nå lurer lederen på hvor langt bedriften skal strekke seg. Les svaret fra vår HR-ekspert, Mette Reiten i Compendia.

Publisert

Hei!

To av mine medarbeidere ble fedre i fjor, og de skal ha pappapermisjon i løpet av våren. Vi har hatt flere samtaler for å avtale tidspunkt og måten de skal ta ut permisjonen på. Jeg må innrømme at jeg har vært litt frustrert fordi jeg ser at det er litt av en kabal som skal gå opp mens de er borte. Han ene har det gått forholdsvis greit med, han skal ha sammenhengende fri i 10 uker, og tar ut 4 uker ferie samtidig. Han andre er det mer fram og tilbake med, og det har særlig blitt krevende fordi han ikke kan gi et helt sikkert svar på hvordan han vil ha det, og dette handler til syvende og sist mest om hva som passer best for kona hans og jobben hun skal tilbake til.

Hvor langt er det rimelig at vi skal ta hensyn til den andre forelderen når vi planlegger permisjon for våre medarbeidere?

Rett til permisjon
Utgangspunktet er at arbeidstaker har rett på foreldrepermisjonen, og også rett til å bestemme når denne skal tas. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke si nei til permisjon. I loven er også dette tydeliggjort ved at det snakkes om varsel om permisjon, ikke søknad.

Foreldrepermisjonen kan også tas ut fleksibelt, både i form av gradert uttak, men også ved å utsette hele eller deler av permisjonen. Når det er snakk om utsettelse eller fleksibelt uttak, så forutsettes det imidlertid at det foreligger skriftlig avtale med arbeidsgiver om dette. I dette ligger en sikkerhet for at arbeidsgivers situasjon ivaretas.

At det kan by på utfordringer i en virksomhet hvis flere skal ha permisjon samtidig er forståelig. Dette er imidlertid en situasjon dere er nødt til å finne løsninger på, uten at det går ut over den som har rett på permisjon.

Den som skal ta ut permisjon skal varsle arbeidsgiver så snart som mulig. Vår erfaring er at de som får dette til å fungere best, er de som klarer å ha en åpen dialog og gode rutiner for å komme tidlig i gang med planleggingen.

Kan føle seg presset
Mange unge mødre og fedre forteller at de syns det er vanskelig å snakke om permisjonen med sin arbeidsgiver. De er redd for å skape problemer, og for at en lang permisjon vil virke negativt inn på karrieremulighetene, og de gjør det de kan for at permisjon skal gjøres så kort som mulig.

Som leder har du en viktig rolle her, og måten du håndterer slike saker på er med på å definere kulturen i virksomheten. Vi er alle tjent med en arbeidskultur med balanse mellom jobb og privatliv. De beste hodene vil trives der de får ansvar, frihet og utviklingsmuligheter, men også opplever at ledere er støttende når det skjer viktige ting i deres privatliv.

Ved å legge godt til rette for uttak av permisjon for far, gir dere også positive signaler til kvinnelige ansatte om at foreldrepermisjon ikke er noe som skal påvirke arbeidsforholdet negativt.

Hensyn til hele familiesituasjonen
Du spør hvor langt du må gå for å ta hensyn også til mor.

Foreldrepermisjonen knytter seg til det å ha omsorg for barnet, og ukene skal fordeles mellom mor og far. Du har ansvar for å tilrettelegge permisjonen for far som jobber hos deg. Permisjonen deles imidlertid, og det innebærer at du også bør være opptatt av at planen dere legger, blir en best mulig løsning for begge foreldrene og hele omsorgssituasjonen. Det viktige er å kunne snakke åpent sammen om balanse også i dette. Det handler om begge foreldrene, og begges arbeidsgivere, og omsorgen for barnet i permisjonsperioden. Noen ganger er ikke barnehagesituasjonen avklart før helt mot slutten av permisjonen, og det er frustrerende både for foreldre og for begge sine arbeidsgivere, som ikke med sikkerhet vet når mor eller far kan gå tilbake til jobb.

God planlegging
Permisjonsretten er en sterk rettighet for mor og far. Arbeidstaker som skal ha foreldrepermisjon må varsle sin arbeidsgiver om dette så snart som mulig. Som arbeidsgiver kan dere være aktivt med og starte planleggingen så tidlig som mulig. Som nevnt tidligere, ser vi tydelig at de som får til de beste løsningene, er de som planlegger permisjonen i god tid.

Mine råd:

  • Utfordre deg selv på å tenke langsiktig. Du er med på bygge arbeidskultur. Ønsker dere ha unge ansatte som også har en familie, er det viktig hvordan dere som ledere møter dette.
  • Oppfordre arbeidstakerne til informere om permisjon så tidlig som mulig.
  • Snakk pent om situasjonen med de som skal ha permisjon nå. Gi uttrykk for at ditt ønske er å legge til rette for en best mulig løsning. Hvilke ønsker og behov har de? Hva er viktig for deg som arbeidsgiver? Ta gjerne arbeidstakeren selv med på planleggingen for konkrete innspill og tanker. Hvordan prioritere? Hva må andre gjøre, og hva kan ligge igjen til han er tilbake?

Lykke til!

HR-dilemma er levert av Compendia as som leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet. For mer informasjon: www.compendia.no

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine (at )askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS