Må jeg innta den strenge sjefstonen?

UKENS HR DILEMMA: En leder sliter med dårlige holdninger og negativitet fra en medarbeider. Nå lurer han på om han må innta en strengere sjefsrolle for å få ryddet opp i problemet. Les svaret fra vår HR ekspert Mette Reiten i Compendia.

Publisert

Hei,

Vi har et par tøffe år bak oss, og stemningen har vært lav til tider. Heldigvis har vi sluppet unna oppsigelser, men usikkerheten ligger der. Som leder kjenner jeg på et stort ansvar, men også en frustrasjon over holdningene til noen av de ansatte. Mange har en negativ og kritisk holdning til beslutninger som tas, og spesielt en medarbeider sprer mye negativt snakk rundt seg.

Hvordan skal jeg ta dette opp uten å skape ytterligere dårlig stemning? Jeg har mest lyst å spørre rett ut om han fortsatt ønsker å jobbe hos oss. Har du noen erfaringer å dele?

Det er ikke enkelt å få til den gode stemningen når tidene er tøffe. Desto viktigere er det å stå sammen med medarbeiderne om felles mål, og å ha et våkent øye for den risikoen situasjonen utgjør for arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse.

Hvem kan jeg skylde på?

Slik du opplever det, er det de negative holdningene og snakket hos noen av de ansatte som skaper mest hodebry. Når hverdagen er krevende, er det menneskelig å lete etter noen å skylde på, og øverste ledelse er ekstra utsatt for kritikk for valg og beslutninger som tas.

Er man sliten, tåler man mindre enn ellers. Det gjelder oss alle, og kan nok forklare noe av frustrasjonen til medarbeiderne dine. Det er heller ikke utenkelig at situasjonen har gjort deg sliten. Det kan virke inn på måten du klarer å håndtere situasjonen på. Surmuling som ellers ville prellet av på deg, kan oppleves så krevende at det nesten får deg ut av fatning.

Hvilke vekstforhold har dere?
Det er viktig å gjøre noe med den dårlige stemningen, men løsningen er neppe å starte med den vanskelige samtalen nå. Er det mulig å gi dine ansatte og deg selv et pusterom? Nå har dere stått på lenge. Husker dere å hente dere inn av og til? Har dere noe hyggelig å se fram mot? Hvilke vekstforhold har humor og gode opplevelser hos dere akkurat nå?

I travle tider velger mange å kutte ut aktiviteter som gir påfyll. Det kan bli starten på en ond spiral og føre til utbrenthet. Våg å kjenne etter selv, og ta deretter tempen på arbeidsstokken din. Blir de syke, er du tvunget til å gjøre noe. Å forebygge er en langt bedre løsning.

Start med positiv feedback
Vis at du ser medarbeiderne dine for den innsatsen de gjør, og gi dem ros. Det er god medisin. Start gjerne med han som klager mest.

Rydd plass, det er alltid noen arbeidsoppgaver som kan vente. Sørg for å avspasere noen av plusstimene før dere tar fatt på nye utfordringer. Unn dere å feire det dere har klart å utrette. Deretter er det på tide å brette opp ermene, og se nærmere på kulturen på arbeidsplassen. Da tenker jeg spesielt på måten dere kommuniserer på.

Regelmessig informasjon om status til alle
Dere er i en omstillingsprosess på grunn av et krevende marked. Vi vet at åpenhet og informasjon om status og utfordringsbilde er avgjørende for at ansatte skal kunne forstå hva som skjer.

Informasjon er viktig for at de ansatte skal kunne bidra med innspill, og ikke minst forstå hva som skjer og hvilke tiltak som er nødvendige. Hvilke rutiner har dere for informasjon om status?

Samhandling og tilbakemeldinger
Hvordan samarbeider dere, og hva slags kultur har dere for å gi konstruktive tilbakemeldinger?

I vanskelige tider trenger vi mer enn noen gang at medarbeiderne er engasjerte, slik at man i fellesskap kan gjøre jobben som må til. Men da er det også viktig å lytte til sine medarbeidere.

Hvordan har dere involvert de ansatte i prosessen? Tror du de opplever å ha blitt lyttet til?

Vi hører stadig fra kunder at det å involvere medarbeidere i omstillingsprosesser, både gjør at en får viktige innspill, og at det har positiv innvirkning på holdninger og samhandlingskulturen internt.

Mine råd:

  • Inviter medarbeideren til en samtale om situasjonen dere er i. Vær åpen og spørrende. Hva tenker han om veien videre?
  • Sett ord på viktigheten av å stå samlet, og at du ønsker at han skal si fra hvis han har meninger og tanker om hvordan tingene gjøres, og at du ønsker at han skal komme til deg med det.
  • Ta opp temaet lojalitet og holdninger. Hva tenker han dette handler om, og hva tenker du? Hvordan er det greit å ta opp ting? Hva er ikke greit?

Lykke til!

HR-dilemma er levert av Compendia as som leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet. For mer informasjon: www.compendia.no.

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine(at)askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Powered by Labrador CMS