(Ill.foto: Colourbox)

Har småbarnsforeldre førsteretten til ferie?

UKENS HR DILEMMA: En leder opplever at single medarbeidere reagerer på at småbarnsforeldre ofte får innfridd sine ferieønsker, mens deres spontane ferieønsker ikke alltid blir innfridd. Er småbarnsforeldres ferieplaner viktigere enn de singles? Les svaret fra vår HR ekspert Mette Reiten i Compendia.

Publisert

Hei!

I avdelingen jeg er leder for har vi mange unge arbeidstakere. Flere har små barn, men de fleste er single. Vi har rutiner for innmelding av ferieønsker og oppsett av ferielister. Likevel har jeg opplevd noen enkeltsaker som vanskelige.

Jeg har måttet si nei til flere ferieønsker fra single medarbeidere som har kommet opp på nokså kort varsel. Det er trolig årsaken til en del murring i avdelingen fra single medarbeidere, som mener de med familie i for stor grad blir prioritert. Jeg er redd misnøyen vil forsure arbeidsmiljøet. Samtidig er jeg avhengig av en viss bemanning også i ferietider. Problemet slik jeg ser det, er at noen av de single ofte ikke legger langtidsplaner, men ønsker å ta fri der og da når et tilbud om tur dukker opp. Det var spesielt en sak som gjorde inntrykk. Vedkommende har nok ikke så stort nettverk, og måtte la en sjelden mulighet gå fra seg på grunn av mitt nei til å avvikle ferie.

Medarbeiders ønske om ferie kontra avdelingens behov for bemanning er en klassisk utfordring. Som arbeidstakere ønsker vi naturlig nok å få mest mulig ut av de ferieukene vi har til rådighet. Og når arbeidstaker får god rekreasjon, kommer det arbeidsgiver til gode.

Kryssende behov

Samtidig skal arbeidsoppgavene løses i skolens høstferier også. Noen må bli på jobb, og må kanskje utsette ferien til en annen gang. Som regel skal vi feriere sammen med andre, som også har arbeidsgivere å ta hensyn til, og det kan rett og slett være vanskelig å finne et felles tidspunkt som passer alle.

I tillegg til slike kryssende behov mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, har det hos dere oppstått et slags spenningsforhold mellom arbeidstakere i ulike livsfaser på grunn av dette.

Som regel er det en stor fordel for en virksomhet å ha arbeidstakere i ulike livsfaser, slik situasjonen er hos dere. Når arbeidstakerne har ulike behov, blir det gjerne enklere å sette opp en feriekabal. Single og familier med voksne barn, kan lettere legge ferien til andre tider enn skolens ferier, mens småbarnsfamiliene har klarere rammer å forholde seg til.

Familiehensyn

Tradisjonelt tillegges hensynet til familie og barn stor vekt på arbeidsplasser, og slik må det etter mitt syn være. Familiehensyn er allment akseptert som et tungtveiende hensyn, og det er en viktig forutsetning for at arbeidstakere kan kombinere jobb og omsorg for barn.

Vi vet at fleksibilitet og vilje til å finne løsninger på den enkelte arbeidsplass er avgjørende for at hverdagen skal gå rundt for mange småbarnsforeldre.

Kanskje nettopp fordi småbarnsforeldre må få kabalen til å gå opp privat, er de mer trent i å planlegge enn det mange single er. De er rett og slett nødt til å tenke litt fram i tid for å klare hverdagen. Dessuten blir de stadig minnet om at skoleferien nærmer seg. Mange single får ikke den samme påminnelsen, og trives kanskje godt med å ta ting litt på sparket.

Planlegging

God planlegging er viktig, noe jeg forstår at dere allerede har på plass. Du kan finne god støtte i ferielovens regler også når må forklare overfor enkelte medarbeidere at ferien skal fastsettes i god tid.

Her er det bestemmelser om at arbeidstaker og arbeidsgiver skal drøfte tidspunktet for ferie, og at arbeidsgiver skal gi medarbeiderne melding om ferie i god tid. Blir dere ikke enige, er det du som arbeidsgivers representant som har det siste ordet. Alt dette kjenner du til.

Når situasjonen hos dere likevel er blitt litt betent, ligger løsningen kanskje ikke så mye i hva du gjør, som i måten du gjør det på.

Skap forståelse

La oss begynne med den konkrete situasjonen du nevner, der du måtte si nei til en singel medarbeiders ferieønske. Det er lettere å takle et nei når man får forklart på en god måte hvorfor svaret ble slik. Og hvis du sa nei med tungt hjerte, bør du også gi uttrykk for det.

Medarbeideren din har behov for at du ser ham, og tar ham på alvor, selv om han denne gang kommer med et ønske som ligger utenfor vanlig prosedyre. Også i en enkeltsituasjon som dette, kan drøftingsplikten i ferieloven være til god hjelp.

Mine råd:

  • Inviter vedkommende til å komme med forslag til løsning.
  • Vær villig til å se på saken på nytt.
  • Kanskje kan også andre kolleger inviteres til å bidra til å finne en løsning basert på frivillighet.

Lykke til!

HR-dilemma er levert av Compendia as som leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet. For mer informasjon: www.compendia.no.

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine (at )askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

_______________________________________________________________

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

 

Powered by Labrador CMS