(Ill.foto: Colourbox)

Hvordan kan vi få tak i de beste når budsjettet er stramt?

Ukens HR dilemma: En bedriftsleder må ansette flere dyktige medarbeider, men har ikke råd til å lokke med store lønninger. Hvordan kan de da tiltrekke seg de beste medarbeiderne? Les svaret fra vår HR ekspert Mette Reiten i Compendia.

Publisert

Hei!
Slik det ser ut nå satser vi på å ansette en eller to nye medarbeidere i løpet av våren. Gode lønninger er som regel et must for å få tak i de flinkeste. Men det har vi rett og slett ikke råd til nå. Vi har lagt bak oss et krevende år, og lever fortsatt med spenninger når det gjelder oppdragsmengde. Vi har heldigvis ikke måttet si opp folk, men har heller ikke ansatt nye de 2 siste årene, til tross for at noen har sluttet.

Personene vi søker kommer nok til å stille krav. Vi trenger innovative utviklere, og vet at det kan være flere hunder om det beinet. Som du forstår har vi ingen mulighet for å bla opp millionlønninger. Derfor er jeg på leting etter andre goder og fortrinn som kan få de flinkeste til likevel å velge oss. Ulike kompetansehevende tiltak som frynsegode til nyansatte er blant tiltakene vi vurderer.

Spørsmålene du strir med i den stramme økonomiske situasjonen dere nå er i, representerer arbeidsgivers evige dilemma: Hvordan tiltrekke seg de beste medarbeiderne innenfor de begrensede ressursene en har til rådighet? Det dilemmaet finnes det ingen enkel løsning på.

Stramt marked
Også i gode tider er det en grense for hva virksomheten kan gi. Da er sjansen for at konkurrentene likevel byr over deg på arbeidsmarkedet vel så stor.

Dere er trolig ikke alene om å oppleve vanskelige tider. Bedriftene dere konkurrerer med om arbeidskraft har kanskje lignende økonomiske begrensninger. Arbeidsledigheten er større nå enn på mange år, det betyr at mange er glade for i det hele tatt å få jobb. Du skriver at du forventer kamp om de beste hodene. Likevel er muligheten for å få tak i dem trolig større nå enn på lenge.

Andre goder
Også andre elementer enn lønn er med på å avgjøre hvor folk vil jobbe. Arbeidsoppgavene, arbeidsmiljøet, utviklingsmulighetene og frynsegoder er noe av det som spiller inn.

Du vurderer kurs og andre kompetansehevende tiltak som mulige fortrinn for å trekke innovative og flinke medarbeidere til virksomheten. Før du bestemmer deg for konkrete tiltak for å lokke til deg nye medarbeidere, kan det være nyttig å ta et overblikk over organisasjonen.

Hvorfor slutter folk?
Du nevner at flere allerede har valgt å slutte hos dere. Det har de altså gjort til tross for dårlige tider. Hva vet du om årsaken til at det har skjedd?

Å rekruttere nye medarbeidere er kostbart, spesielt fordi det kan ta flere år før den nye yter optimalt. I mellomtiden er det fare for slitasje på resten av arbeidsstokken, både mens en stilling står ubesatt, og i forbindelse med opplæring av den nye. Derfor handler rekruttering sjelden bare om å få tak i nye hoder. Det handler også om å holde på dagens dyktige medarbeidere.

Fare for økt turbulens?
Det er en kjent sak at det ofte er i forbindelse med jobbskifte at ansatte har mulighet til å bedre lønnsvilkårene sine. De trofaste sliterne risikerer å sakke akterut i lønnsutviklingen. Etter å ha stått på i vanskelige tider og tatt den ekstra byrden for å lære opp nye medarbeidere, kan det være vanskelig å svelge at det er de nyansatte det satses ekstra på. Det øker faren for turbulens og at flere forsvinner. Det er ikke heldig verken for arbeidsmiljøet eller nyrekrutteringen.

Tilbud til alle
Faglig påfyll, kompetanseutvikling og muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver er gode tiltak, fordi de tjener både virksomheten og den enkelte medarbeideren. Dere bør imidlertid tenke at slike tiltak bør omfatte alle, ikke bare nyansatte. Et offensivt fokus på kompetansehevende tiltak kan ha en svært positiv effekt på arbeidsmiljøet i hele virksomheten, men det kommer selvsagt an på hvilke goder de ansatte hos dere verdsetter mest. Dere må tenke nøye gjennom dette slik at de tiltakene dere velger ikke skader arbeidsmiljøet.

Lag fleksible løsninger
Du nevner at markedssituasjonen fortsatt er usikker hos dere. Det betyr at muligheten for fleksibilitet også kan være en viktig faktor. Å gi frynsegoder som nedfelles i arbeidskontrakten til den enkelte gir mindre fleksibilitet enn generelle goder som tas inn i personalhåndboken. Det er enklere å bruke sparekniven på generelle goder senere, dersom økonomien skulle tilsi det.

Mine råd:

Ekstragoder øremerket nyansatte kan skape misnøye blant medarbeidere du har. Det kan føre til dårlig arbeidsmiljø, og til at ansatte slutter. Begge deler kan koste virksomheten dyrt.

Tenk nøye gjennom hvilke goder som passer dere, den profilen dere har og det dere ønsker skal kjennetegne deres kultur og se etter mulige goder som kan komme alle ansatte og organisasjonen som helhet til gode.

Lykke til!

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine(at)askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Powered by Labrador CMS