7 av 8 ansatte er bekymret for persondata på avveie

Den raske overgangen til hjemmekontor og tilgang til ansattes private helsedata har skapt store utfordringer for personvernet, viser en ny rapport fra Cisco

– Pandemien har fremskyndet overgangen til skyen, og gitt påfølgende store utfordringer for personvern i flere bedrifter over hele verden, inkludert Norge. Mangel på fysisk interaksjon har ført til at det har gått fort i svingene hos mange bedrifter, og at dette nå kan slå tilbake – på samme måte vil bedrifter som tok personvernet på alvor med en gang høste gevinster av dette allerede nå, sier Leif Sundsbø, leder for Cybersikkerhet i Cisco Norge.

Det kommer frem i Cisco sin ferske rapport 2021 Data Privacy Benchmark Study - en global studie om personvernpraksisen til virksomheter i 25 land.

4400 ansatte med ansvar for personvern og IT-sikkerhet i bedrifter har svart på spørsmål knyttet til holdninger om personvernlovgivningen, og hvordan personvernet til den enkelte blir ivaretatt og rapportert til øverste ledelse.

Rapporten påpeker store gevinster for selskaper som har tatt personvernet på alvor under pandemien.

Viktig for innovasjon

For å begrense spredningen av Covid-19 har store deler av befolkningen i løpet av kort tid måtte gi fra seg store mengder personlig informasjon på nett. Samtidig har flere flyttet privatlivet over i den digitale sfæren, og dermed skapt en ny trend som vanligvis ville tatt flere år.

Endringen i menneskelig samhandling og digital tilstedeværelse, har skapt flere utfordringer i håndteringen av sensitive data. Dette gjelder spesielt for virksomheter som både ønsker å følge loven, stoppe spredningen av pandemien og samtidig respektere enkeltindividets rettigheter. Ansatte og den generelle befolkningen blir stadig mer bekymret for hvordan deres personlige data blir brukt.

– Personvern blir nå sett på som en grunnleggende menneskerettighet, og blir dermed et kritisk holdepunkt for bedriftens øverste ledelse. Samtidig blir personvern en viktig driver både for digitaliseringsprosessen, virksomhetens tilpasningsdyktighet og innovasjon, sier Sundsbø.

Uttak fra rapporten:

 • Bedrifter anerkjenner i større grad personvernet som en grunnleggende menneskerettighet og et ledelsesansvar:
  • 60% av virksomheter innrømmer at de ikke var forberedt på de strenge kravene til personvern- og sikkerhet i overgangen til hjemmekontor.
  • 93% av bedrifter har bedt deres personvern-team om hjelp til å håndtere utfordringer knyttet til persondata under pandemien.
  • 87% av ansatte er bekymret for hvordan personvernet blir ivaretatt gjennom arbeidsverktøy, som skal brukes til samhandling og til å koble seg på eksternt.
  • Ledelsen forstår at personvern er oppdragskritisk, og over 90% av bedriftene rapporterer nå om forretningsområder knyttet til personvern direkte til styret.
 • Digitaliseringen i markedet har ført til en standardisering av personvernet – Mer enn 140 jurisdiksjoner har nå vedtatt lover om personvern, og nesten 80% av respondentene svarer at disse lovene hadde positiv innvirkning på selskapet.
 • Folk flest er komfortable med å dele private helsedata for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen, men vegrer seg for å dele data som brukes til forskning – 57% støttet arbeidsgivere som brukte data for å gjøre arbeidsplassene trygge, mens mindre enn halvparten støttet stedsporing, kontaktsporing, informasjon om smittede og bruk av personlige data til forskning.
 • Personvern og cybersikket vil få en nøkkelrolle i veien mot økonomisk vekst etter covid-19 – I kjølvannet av pandemien vil det dukke opp flere problemstillinger som utfordrer måten myndigheter, virksomheter og enkeltindividet samler inn, forvalter og beskytter personopplysninger – både av hensyn til individets rettigheter og offentlige interesser.
 • Investeringer i personvern blir stadig mer attraktivt for bedrifter – 75% av virksomheter som investerer i personvern, rapporterer om store gevinster. Spesielt når det gjelder å forbedre sikkerheten, styrke innovasjon og forbedre drift, kundelojalitet og tillit.

Les hele rapporten her.

(Cisco/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS