Ny bok: Sykefravær, HMS og inkludering

Solveig Osborg Ose er samfunnsøkonom og opptatt av kunnskap som kan bidra til et arbeidsliv som har plass til mange – både de høyproduktive og de som har lavere og mer variert produktivitet.

Publisert

For å få til dette er det nødvendig med gode arbeidsmiljøer som er i stand til å ta vare på de ansatte, samtidig som dette ikke reduserer lønnsomhet og produktivitet.

Gjennom mange år med forskning på sykefravær, inkludering og det norske arbeidsmarkedet, har hun godt belegg for de rådene og innspillene hun gir til virksomheter og organisasjoner i denne boken.

Boken gir en innføring i arbeidsmarkedet generelt, og i sykefraværstemaet spesielt. Hun kobler nasjonale diskusjoner med det virksomhetsnære arbeidet. Boken er nyttig for HMS- og HR-personell, tillitsvalgte og vernetjenesten. Den vil også være et godt verktøy for ledere som vil arbeide systematisk og med de tiltakene som virker.

(Gyldendal Akademisk)

Powered by Labrador CMS