For første gang på over ett år stiger antallet konkurser. Bygg og Anlegg er den bransjen som er hardest rammet, viser en analyse fra Bisnode.
For første gang på over ett år stiger antallet konkurser. Bygg og Anlegg er den bransjen som er hardest rammet, viser en analyse fra Bisnode.

Nå øker konkursene

I april økte antallet konkurser med 22,1 prosent sammenlignet med april i fjor. Dette viser konkursstatistikken til Bisnode Dun & Bradstreet. Konkurstallene har vist en nedgang i alle måneder siden februar i fjor, så april måned er første måned med økning etter at koronaen traff næringslivet. Spesielt er det Oslo som drar tallene opp, med hele 74,1 prosents økning.

Selv om antallet konkurser har økt, gikk antallet bedrifter som ble tvangsavviklet av myndighetene ned med 35,7 prosent. Hittil i år har 1405 bedrifter gått overende, en nedgang på 20,7 prosent sammenlignet med de fire første månedene i 2020.

Kunstig lavt nivå

Nedgangen hittil i år skyldes først og fremst en stor nedgang i konkursene i januar og februar. Etterfulgt av en liten nedgang i mars, og nå altså økning i april.

– Konkursene har lenge vært på et kunstig lavt nivå, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet.

Han forklarer: ­

– Støtteordningene har fungert bra, men mulighetene for stadige utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger skyver egentlig bare konkursene fremover i tid. Med konkursøkning i april, og mange bedrifter som så skal betale to- og tredoble skatte- og avgiftsregninger samt feriepenger om ikke lenge, vil nok konkurstallene ganske sikkert øke videre, forklarer Ruud.

Stor økning i bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen står normalt for omtrent en av fire konkurser, men har hatt færre konkurser gjennom korona-krisen helt fram til nå. Nå viser konkursstatistikken til Bisnode Dun & Bradstreet for april en økning i antallet konkurser på hele 61 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Bransjen Lagring og transport har en konkursøkning på hele 100 prosent i samme periode. Nedstenginger og skjenke-forbud til tross, hotell- og restaurantbedriftene har i stor grad klart seg overraskende bra, og gjør det fortsatt: 39,6 prosent nedgang i konkurser og tvangsavviklinger i april. Også innen detaljhandel har det vært nedgang, 18,8 prosent i april.

Oslo og Viken drar konkurstallene opp

De eneste fylkene som har hatt økning i konkursene er storfylkene Viken og Oslo. Viken har hatt en oppgang i konkurser og tvangsavviklinger med 28,2 prosent i april, mens Oslo har en økning på hele 74,1 prosent. Alle andre fylker har nedgang i konkurstallene. Størst nedgang har Troms og Finnmark med 71,4 prosent.

(Bisnode/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS