Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI sammen med Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)
Professor Hilde C. Bjørnland fra Handelshøyskolen BI sammen med Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer (Foto: Thomas Brun / NTB scanpix)

FNI-indeksen for norsk økonomi i oktober: Konjunkturoppgangen fortsetter

FNI viser fremdeles over gjennomsnittlig vekst. Vi er inne i en konjunkturoppgang, med svakt tiltagende vekst. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. oktober i år.

Publisert

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI ble sist oppdatert 31. oktober i år. FNI-indeksen viser at konjunkturoppgangen fortsetter i oktober. Etter å ha justert seg litt ned i september, er FNI-indeksen nå tilbake rett over nivåene vi så i juli og august. Tall for oktober viser derfor en vekst som ligger litt over gjennomsnittet for tredje kvartal.

Indeksen viser med andre ord at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen, med svakt tiltagende vekst. Fortsatt er det mange av de samme temaene fra tidligere i høst som trekker indeksen opp i oktober, dvs. IT, teknologi og oppstartsbedrifter. Av temaer som trekker indeksen ned er det særlig varehandel og pengepolitikk som kan trekkes frem. Oljeservice bidrar også negativt, men i avtagende grad.

Konstruksjon av FNI
Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.

FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir onsdag 6. desember 2017.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS