Ill.foto: Colourbox
Ill.foto: Colourbox

Har tilkallingsvakten krav på sykepenger?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: Vi har en del tilkallingsvakter i vår bedrift. Mange av disse er studenter, og jobber når vi har ekstra behov, når de har ferie osv. Hvordan håndterer vi syke tilkallingsvakter? Har de krav på sykepenger fra oss?

Publisert

En ringehjelp, eller tilkallingsvakt, er normalt en ansatt som kun ringes ved behov. Med andre ord er det en arbeidstaker uten faste arbeidsdager eller et fast antall arbeidstimer per måned, som står fritt til å si nei til oppdrag.

Krav til opptjeningstid

Tilkallingsvaktens rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden følger av folketrygdloven. I henhold til ftrl. § 8-18 (1) må tilkallingsvakten ha vært ansatt i fire uker eller mer hos arbeidsgiver for å ha krav på sykepenger. Dette innebærer ikke at tilkallingsvakten fysisk må ha vært til stede i fire uker – men det må ha gått mindre enn to uker siden forrige arbeidsforhold hos arbeidsgiver, jf., ftrl. § 8-18 (2).

Fraværet må legitimeres

Fraværet må legitimeres for at tilkallingsvakten skal ha rett på sykepenger. Fraværet må normalt dokumenteres med legeerklæring, ettersom en tilkallingsvakt ofte ikke vil oppfylle vilkårene for rett til å benytte egenmelding, som er ansettelse i 2 måneder uten avbrudd.

Hva har tilkallingsvakten krav på?

Dersom vilkårene for opptjeningstid er oppfylt, har tilkallingsvikaren rett til sykepenger i en periode på inntil 16 dager, jf. folketrygdloven § 8-19 (1). Det skal som utgangspunkt bare betales sykepenger for dager det skulle ha vært utbetalt lønn for. Unntak fra dette utgangspunkt kan imidlertid foreligge for regelmessige tilkallingsvikarer, som ikke bare har sporadiske vakter.

Ankenemnda for sykepenger, som er klageinstans for tvister i arbeidsgiverperioden, har avsagt flere kjennelser relatert til tilkallingsvakters rett til sykepenger. Nemnda har blant annet uttalt at arbeidsgiver plikter å betale sykepenger for fremtidig vakter som er avtalt de nærmeste 14 dagene, dersom vilkårene om 4 ukers opptjeningstid er oppfylt på tidspunktet sykdom inntreffer. Når det ikke er avtalt fremtidige vakter, er forutsetningen for betaling av sykepenger at det er overveiende sannsynlig at arbeidstakeren ville ha blitt spurt om å ta vakter hvis vedkommende var frisk. Forutsetningen er at arbeidstaker har vært regelmessig tilkalt i minst 3 måneder og at det har gått mindre enn 14 dager mellom hvert arbeidsforhold.

Tilkallingsvakter kan med andre ord ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver, og arbeidsgiver vil ha betalingsplikt dersom vilkårene som er gjennomgått over er oppfylt.

Faktaboks

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 20 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

- Prøveles Personal og Ledelse nr. 3/2016 - Helt gratis!

Powered by Labrador CMS