Flere unge velger yrkesfag

Det kommer til å bli mangel på fagarbeidere i årene som kommer. Heldigvis er det nå 1200 flere søkere til førsteåret på yrkesfag sammenlignet med i fjor.

Publisert

– Norge kommer til å mangle mange fagarbeidere i årene framover. Derfor er det gode nyheter at flere nå velger yrkesfag som sin videregående opplæring, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Det er i år 207 000 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler. Det er nesten like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende. Det er en markant økning i søkningen til blant annet naturbruk, byggfag og helse og oppvekstfag. Helse og oppvekstfag har hele 1 300 flere søkere.

–Velger du yrkesfag, så åpnes mange dører, du kan velge mellom spennende jobber og videre studier. Regjeringen vil forsterke satsingen på yrkesfag slik at opplæringen blir enda mer tilpasset arbeidslivets behov, sier Sanner.

Sett i lys av at det samlede antallet som søker seg til videregående opplæring har gått ned fra i fjor, er disse tallene enda mer oppløftende for rekrutteringen til yrkesfag.
Studiespesialisering er fortsatt det utdanningsprogrammet med flest søkere ved alle trinn. Samtidig er det dette utdanningsprogrammet som har størst nedgang i antall søkere.

Flere gutter på helse- og omsorgsfag

Søkingen til videregående opplæring er fortsatt preget av tradisjonelle kjønnsmønster, men kjønnsforskjellene minker innenfor de kvinnedominerte utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag og design og håndverk.

–Vi synes det er svært positivt at antall gutter som søker seg til helsefag har tredoblet seg de siste ti årene. Vi trenger mange dyktige fagarbeidere i helsesektoren, både gutter og jenter, sier Sanner.

Helse- og oppvekstfag er for første gang det utdanningsprogrammet som har flest søkere til lære med 4 300 søkere. Det er økning på 400 fra i fjor. Samtidig har det vært en nedgang på 400 søkere til læreplass i teknikk og industriell produksjon. Den største prosentvise veksten i søking er på naturbruk, med en økning på 6 prosent. Dette tilsvarer 300 elever.

–Det er mye som går riktig vei for yrkesfagene. Ikke bare er det flere som søker seg til det første året på yrkesfag, men det er også satt ny rekord i antall læreplasser. Samtidig er det flere som fullfører læretiden og som tar fagbrev enn tidligere. Det tyder på at regjeringens satsing på yrkesfag og flere læreplasser virker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Powered by Labrador CMS