(Ill.foto: Colourbox)

Hvilke regler gjelder for barn mellom 14 og 17 år?

UKENS JURIDISKE DILEMMA: En butikkleder ønsker å bruke unge medarbeidere i jobb og lurer på hvilke regler som gjelder for denne aldersgruppen. Les svaret fra vår juridiske ekspert Jens Kristian Johansen i Grette.

Publisert

Hei!

Jeg er daglig leder i en liten såpebutikk på et storsenter. For å optimalisere driften ønsker jeg å benytte unge ansatte, gjerne ned i alderen 14-17 år. Er det noe jeg bør tenke på i den forbindelse? Jeg vil nødig utnytte unge sinn, og jeg må kjenne mine plikter som arbeidsgiver for å vite om det lønner seg å ansette så unge personer.

Reglene for å sette personer under 18 år i arbeid varierer etter alderen på barnet.

Barn under 15 år
Det følger av arbeidsmiljøloven § 11-1 at barn under 15 år som et utgangspunkt ikke skal arbeide.

Unntak kan gjøres for barn over 13 år for lettere arbeidstyper. Det er presisert i forskrift at arbeidet ikke må gå utover deres helse, sikkerhet eller utvikling, og det må heller ikke gå utover skolearbeidet deres.

De konkrete grensene er gitt i arbeidsmiljøloven § 11-2 andre avsnitt, og innebærer at arbeidstiden ikke overstiger to timer i døgnet på dager med undervisning, og tolv timer i uken i uker med undervisning.

På undervisningsfrie dager kan barnet arbeide syv timer, og i undervisningsfrie uker kan den unge arbeide i 35 timer. Barnet kan imidlertid ikke arbeide mer enn at den samlede arbeids- og skoletiden overstiger åtte timer om dagen, og 40 timer i uken.

Barn under 15 år skal dessuten ha sammenhengende fri i minst 14 timer i løpet av et døgn, og ikke arbeide mellom kl. 20.00 på kvelden og kl. 06.00 om morgenen. Det kan og nevnes at arbeidskontrakter med barn under 15 år må forhåndsgodkjennes av foreldrene.

Personer under 18 år

For barn mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktige, følger det av lovens § 11-2 at arbeidstiden ikke skal overstige åtte timer om dagen og 40 timer i uken.

Personer under 18 skal etter § 11-5 ha en pause på minst én halv time dersom arbeidet overstiger 4,5 timer, og sammenhengende fri 48 timer i uken.

Disse timene skal helst legges til helgen, men det er ikke et absolutt krav.

Barn mellom 15 og 18 år skal ikke arbeide mellom kl. 23.00 på kvelden, og kl. 06.00 på morgenen. Dersom de skal jobbe mellom kl. 21.00 og kl. 23.00 på kvelden, må dette være begrunnet i at arbeidets art gjør det nødvendig eller det i korte perioder er behov for slikt arbeid.

Det er forbudt å sette personer mellom 15 og 18 til arbeid som overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne. Det er også viktig ikke å sette barn til arbeid som kan være farlig på grunn av deres utvikling eller manglende erfaring.

I en såpebutikk er kanskje ikke dette et stort problem, men et eksempel kan muligens være å bruke maskiner til å flytte tunge varer.

Svarene er levert av advokatfirmaet Grette, arbeidslivsavdeling. Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma som blant annet har spesialisert seg i arbeidsrettslige spørsmål. For mer informasjon: https://www.grette.no/

Ledernetts juridiske ekspert:
Jens Kristian Johansen er advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han har over 16 års erfaring som advokat med arbeidsrett, pensjon og prosedyre som sine spesialfelt. Til daglig jobber Johansen som advokat og leder av Arbeidslivsavdelingen i Grette.

 

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse!

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS