- Vi har bygget opp dette arbeidet med ESG rundt frivillighet og ektefølt engasjement hos de ansatte, med et felles ansvar og forpliktelse. Og det har det virkelig blitt, konstaterer kommunikasjonsdirektøren Cornelia Bjørke Hill i Simployer.

- Vi måtte få alle om bord

Det er ikke lenger et spørsmål om man skal eller ikke skal. Det er bare et spørsmål om når man for alvor skal ta et tydelig bærekraftig skritt videre. Simployer fikk hjelp og veiledning til å komme ordentlig i gang.

Publisert

FEM GODE RÅD fra Eilin og Cornelia

1) FORANKRING

Sørg for at prosessen, målene og ambisjonen er forankret i øverste ledd. Man må være enige hele veien. I tillegg bør det kobles tydelig inn i strategiarbeidet.

2) ENGASJEMENT

Rekrutter og engasjer de ansatte så bredt som over hodet mulig. Unngå at dette blir enda en «HR-greie». La engasjerte medarbeidere få lov til å ta ansvar der de kjenner størst interesse.

3) DAGLIGLIVET

Be medarbeidere og ambassadører internt fortelle om alle de gode tingene som utføres. Slipp det ut til hele organisasjonen med jevne mellomrom, ikke vent til det skal komme en stor rapport. Det er viktig å flette dette inn i daglig drift.

4) HUSK DELMÅLENE

FNs bærekraftsmål er ofte dem man ser først og tydeligst. Men ikke glem delmålene – der kan man faktisk finne noe som passer organisasjonen akkurat nå enda bedre. Gi status: Klarte vi å utvikle noen av målene? Hvordan jobber vi med dem i dag, og hva kan vi gjøre mer, eventuelt mindre, av?

5) HOLD MOTET OPPE

Det finnes alltid en løsning, så ikke mist motet. Velg få mål og bygg heller på etter hvert. Prioriter tydelig. Dette er ingen konkurranse om å ha fokus på, eller prøve å løse, flest mulig av bærekraftsmålene.

- Vi kom til et punkt der vi erkjente at vi virkelig måtte ta ESG (Environmental, Social and Governance/miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold) mer inn i vår egen hverdag. Verden rundt oss hadde et sterkere fokus, krav fra myndighetene ble tydeligere, og kundene begynte å spørre. Den andre erkjennelsen var at vi i kraft av oss selv ikke kunne nok, forklarer Eilin Gillesen, Chief People and Culture Officer, og Cornelia Bjørke Hill, Head of Communications, i Simployer Group.

Et massivt inntrykk

Følelsen av ikke å kjenne nok til det nye området man skulle forholde seg til på en mye mer seriøs måte, gjorde at de to lederne i selskapet måtte skaffe ny kunnskap – til en arbeidsgiver som nettopp lever av å selge faktabaserte råd, veiledninger og ulike verktøy til HR-medarbeidere og -ledere i hele Skandinavia.

- Hva dreier dette seg egentlig om? Vi måtte få tak i alt fra standarder og rapporter, til hva du er pliktig til – og hvordan dette har en større betydning enn selskapet i seg selv. Det var et massivt inntrykk som etablerte seg ganske raskt. I denne delen av prosessen med oss selv ble vi tipset om Corporate Good, og da fikk vi kjapt følelsen av ikke å være helt alene om å stå fast i det omfattende bildet. Corporate Good forklarte oss at dette var mulig å løse på en mer forståelig måte, sier Cornelia.

Mer enn de var klar over

De to Simployer-lederne pustet lettere. Med Maria Peltokangas fra Corporate Good på laget ble det mye enklere å ta de neste skrittene i prosessen.

- Det ble rett og slett en god match fra første kontakt. De er praktisk orientert, og gjør det komplekse så enkelt som mulig. Maria brenner så mye for dette, og har så god oversikt når det gjelder hva som er viktig og hvordan man best kommer i gang. Hennes holdning er at hvis dette arbeidet virker uoverkommelig, så vil færre jobbe med det. Dette var en viktig erkjennelse for oss selv, og helt avgjørende kunnskap før vi skulle gå videre til resten av organisasjonen, forklarer Eilin.

Lett å gå seg vill

Simployer måtte først lage en slags tilstandsrapport om seg selv. Hvor står vi? Hva gjør vi allerede?

- Det er veldig lett å gå seg vill i jungelen av krav, spesifikasjoner og rutiner knyttet til ESG. Men vi kunne ganske raskt konstatere at vi gjør mye riktig uten at vi helt er klar over det. På flere områder handlet det om å bygge videre på det som er bra. Vi kunne konstatere at vi faktisk er på ballen, og det var godt for selvfølelsen, sier de to.

Av de tingene som Simployer allerede var godt i gang med var webinarer knyttet til ESG, at studenter hadde gratis tilgang til flere deler av deres lukkede kundeportal, og at mange av forretningsmålene var tettere knyttet opp til et sosialt ansvar – pluss at de hadde sluttet med plastdingser som giveaways.

- Vi må gjøre bærekraftsarbeidet på vår egen måte, og vi må fundamentere det som et kontinuerlig arbeid i hele organisasjonen, sier Eilin Gillesen, Chief People and Culture Officer.

Veiledning inn i prosessen

Veiledningen fra Corporate Good skulle vise seg å komme godt med før de to Simployer-lederne skulle forsøke å så frøene i egen organisasjon også.

- Vi trengte assistansen for å kunne velge mål, og finne ut hva som passer best for oss. Der var Maria tydelig og utfordrende, og ga oss en nøkkel som låste opp dørene til de rette målene og prosessen videre. Vi måtte selv finne ut hvordan vi skulle jobbe med dette, men fikk noen helt avgjørende innspill og råd, konkluderer Eilin Gillesen.

Det interne engasjementet viste seg ikke å være noe problem i det hele tatt. Medarbeiderne var klare – og mange meldte seg helt spontant til å ta sin tørn og sitt ansvarsområde.

Systematisert oppfølging

- Vi har bygget opp dette rundt frivillighet og ektefølt engasjement hos de ansatte. Dette er ikke Eilin og Cornelias prosjekt, men et felles ansvar og forpliktelse. Og det har det virkelig blitt, konstaterer kommunikasjonsdirektøren.

Gjennom ESG-talk har de systematisert oppfølgingen av arbeidet. Til hver av de fire bærekraftsmålene som Simployer har bestemt seg for, har de også utnevnt en ambassadør. Hvert kvartal rapporterer ESG-ambassadørene til resten av organisasjonen på hva de har gjort bra, hvordan de ligger an i forhold til KPI og hva som må gjøres bedre.

- Ambassadørene tar ansvar for å rekruttere inn nok folk slik at man får løftet opp og jobbet nok med sitt mål. Vi har veldig mange ivrige medarbeidere som virkelig liker å nå mål, og det er flott at det ikke nødvendigvis er en leder som har dette ansvaret. Når vi har med et tverrsnitt av hele selskapet, alle funksjoner og alle land, så deler vi i mye sterkere grad en felles forståelse og en felles forpliktelse, sier Cornelia.

Kundene setter standarden

Simployer er i likhet med mange andre virksomheter i gang med et betydelig endringsarbeid knyttet til bærekraft og samfunnsansvar. Dette vil ikke gå over. Tvert imot – fokuset vil bli enda sterkere.

- Dette året vil vi bruke til å bygge intern stolthet, på å kartlegge og forstå oppdraget enda bedre. Mye av dette står og faller på intern kommunikasjon, den må være sann og reell. Folk må kjenne seg igjen i det vi gjør i hverdagen, sier Cornelia, og Eilin føyer til:

- Vi må se på dette som et kontinuerlig arbeid. Dette vil vare videre, og vi må gjøre det like naturlig å snakke om som ledelse og rekruttering. Det er kundene våre som setter standarden nå, og da må vi bevise at vi kan levere. Heldigvis har vi ikke denne panikken lenger, nå har vi en ro og en tro på at vi vil gjøre en god jobb med bærekraftsmålene både for vår egen og kundenes del. Dette skal vi få til.

Powered by Labrador CMS