F.v. Thina Saltvedt (Nordea), Siri Kalvig (Nysnø), Espen Barth Eide (AP) og programleder Ida Pernille Hartlebrekke (Møller Mobility Group).

NTNU og Terravera mobiliserer for sann bærekraft

NTNU og stiftelsen Terravera inviterer til bærekraftsmobilisering for bedrifter, politikere, forskere og studenter. Dette er starten på en internasjonal mobilsering for å få flere «sannhetsjegere» med på initiativet. En lang rekke profilerte personer og selskaper støtter allerede opp om arbeidet.

– Verden trenger en rask grønn omstilling, og vi har ingen tid å miste. Vi trenger mer kunnskap om hva som er bærekraftig. NTNU og Stiftelsen Terravera har derfor etablert et forskningssamarbeid for å gjøre reelle og objektive bærekraftsmålinger mulig. Dette er banebrytende arbeid, sier Anne Borg, rektor ved NTNU.

– Et av de største hindrene for å jobbe med bærekraft på en bærekraftig måte, er at vi ikke tar med hele bildet, men snarere en liten del av det. Hvordan skal vi klare å ta de viktige og riktige beslutningene, når beslutningsgrunnlaget er mangelfullt og kanskje også feil? Se bare på valgdebattene og diskusjonene rundt utbygging av nye veier i Norge, sier styreleder i techstiftelsen Terravera, Erik Færevaag.

Skal mobilisere sannhetsjegere for bærekraft

Stiftelsen har nå startet en enorm mobilisering av akademia og næringslivet for å bygge en digital plattform som gjør bærekraftsinformasjon åpen og tilgjengelig for alle, slik at vi kan samarbeide effektivt om å nå målene. Nå etableres infrastrukturen som skal gjøre bærekraftvurderinger og beslutninger basert på helhetlig, enkel og sammenlignbar informasjon basert på verifiserte indikatorer og modeller.

– Hvis vi skal ha en reell mulighet til å nå 1,5-gradersmålet, må vi alle bli sannhetsjegere og modellere verden slik den virkelig er. I Terravera gjøres dette ved å etablere en åpen plattform som bruker data, modeller og algoritmer til å representere virkeligheten, ikke bare deler av den, sier Erik Færevaag.

Har samlet topptungt bærekraftslag og søker flere sannhetsjegere

Ved NTNU er blant andre prosjektleder for "Fremtidens teknologistudier" og professor Geir Egil Dahle Øien, Direktør AMOS og professor Asgeir Sørensen, Viserektor NTNU Ålesund Annik Fet, Direktør NTNU Bærekraft og professor Helge Brattebø og andre ledende forskere innen bærekraft og teknologi involvert i initiativet.

Techstiftelsen Terravera er etablert av næringslivslederne Erik Færevaag, (Disruptive Technologies) Paal Larsen (Meltwater) og Bjørn K. Haugland (Skift).

En lang rekke profilerte personer støtter nå opp om arbeidet. Georg Kell (Grunnlegger UN Global Compact, styreleder Arabesque),Aksel Lund Svindal, Hilde Midthjell , Jon Gjerde (Kitemill), Espen Barth Eide (Arbeiderpartiet), Siri Kalvig (Nysnø), Martin Skancke (PRI), Ida Pernille Hatlebrekke (Møller Mobility Group), Aksel Mjøs (NHH), Thina Saltvedt (Nordea), Kristine Falkgaard (Cultura Bank), Bent Erik Bakken, Atle Christiansen (CICERO Shades of Green), Hanne Thornam (EY) med flere.

Allerede nå har flere bedrifter blitt med i mobiliseringen. Disse er Formuesforvaltning, Mestergruppen, Norsk Eiendom, DOF, Fana Sparebank, Proptech City, Opus, Norcod, Scale AQ, Maritime Bergen, Norcod, Kvarøy Fiskeoppdrett, Kitemill, Sparebanken Vest, NorthKitchen, Climatepoint og Knowit. Bedriftene legger sine problemstillinger inn i plattformen og får innsikt i hvordan ting kan forbedres.

– Bærekraftsmål nummer 17, «Samarbeid for å nå målene», er kanskje det aller viktigste, fordi det er helt essensielt at vi samarbeider og skaper gode partnerskap for at vi skal klare å nå de resterende 16. Sannheten finnes i helheten, og nå inviterer vi bedrifter, akademia, studenter og andre ressurspersoner til å være med oss i jakten på sannheten, sier Erik Færevaag.

(NTNU/Terravera/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS