Ny rapport: Norsk næringsliv mangler kompetanse på bærekraft

Sustainability Hub Norway har lansert undersøkelsen State of Sustainability Norway 2020 for tredje gang. Undersøkelsen er en årlig kartlegging av status på bærekraft blant 176 ledende bedrifter i norsk næringsliv, og er gjennomført i samarbeid med analysepartnere ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Resultatene viser at norske bedrifter har økt ambisjonsnivået på bærekraft betraktelig det siste året, men at implementeringen generelt går for tregt på grunn av kritisk mangel på kompetanse og manglende strategisk fokus internt.

De aller beste bedriftene innen bærekraft har klart høyere kompetanse og tar grep som gjennomsyrer hele bedriften. Studien indikerer også at et sterkt internt fokus på bærekraft gir økt lønnsomhet.

- Bedrifter som preges av et sterkt fokus på bærekraft i det operative og i kulturen er mer lønnsomme. For å oppnå et slikt fokus på bærekraft, er engasjementet og kompetansen for bærekraft i toppledergruppa avgjørende, sier Professor Magne Supphellen ved Norges Handelshøyskole.

Presset øker fra mange hold

Analysen viser at bærekraft har blitt enda viktigere for bedrifter som følge av globale begivenheter og økonomiske trender i 2020. Hele 77% rapporterer at det vi har opplevd i 2020 vil føre til mer fokus på bærekraftig drift og forretningsutvikling de neste 1-3 årene.

69% av selskapene opplever økt press på bærekraft, og at presset primært kommer fra internasjonale regulatorer (65%), ansatte (61%) og kunder (60%), men at presset de neste 5-10 årene for å satse på bærekraft først og fremst vil komme fra kunder (74%).

Videre rapporter 4 av 5 selskaper at de allerede velger leverandører basert på leverandørens bærekraftsfokus, noe som er med på å skape bølger og press nedstrøms i hele privat sektor.

Undersøkelsen viser at bedriftenes bærekraftsfokus gjør at bortimot halvparten av bedriftene sier de får flere kunder og sparer kostnader. 60% rapporterer at de får mer engasjerte kunder og ansatte. Dette er indikasjoner på at bærekraft allerede i 2020 bidrar til økt inntjening og økte marginer for dem som har rett fokus.

- Undersøkelsen viser oppløftende resultater som peker i retning av at fremtidens bedrifter som lykkes har integrert bærekraft i sin daglige drift, som del av deres eksistensgrunnlag og strategiske ambisjoner. Siden den første State of Sustainability-undersøkelsen i 2017 er det spennende å se at fokuset på bærekraft stadig øker. Jeg er overbevist om at vi vil se innovasjon og fremskritt på feltet som følge av dette. Til tross for at vi har kommet et godt stykke på vei, er vi langt fra i mål. Farten må opp, og det vil bli spennende å følge utviklingen i norsk næringsliv de neste årene, sier Andreas Friis, Executive Director i Sustainability Hub Norway (S-HUB).

Må gjøre endringer for å lykkes

87% av bedriftene rapporterer at de har integrert bærekraft i kjernestrategien til selskapet mens kun 27% sier at de har integrert bærekraft fullstendig i forretningsmodellen og er klar for fremtiden. Det betyr at 7 av 10 bedrifter må gjøre endringer i forretningsmodellen fram mot 2030.

Mye tyder på at selskapene i undersøkelsen har riktig intensjon om å bli mer bærekraftige, men har en lang vei å gå når det gjelder praktisk implementering av bærekraft.

Fortsatt er det etikk og compliance som står i førersetet i praksis, mens det er under 30% av respondentene som sier det er et veldig høyt strategisk fokus på bærekraft i ulike funksjonsområder i bedriften, samt blant styre, ledere, mellomledere og ansatte. Dette rimer ikke overens med at 9 av 10 sier de har bærekraft som en del av kjernestrategien, og er i bestefall et bevis på at feltet fortsatt er umodent.

Kompetansenivået på bærekraft er kritisk

En annen hovedutfordring er mangel på kompetanse. Undersøkelsen har avdekket at kompetansenivået på bærekraftig business blant bedriftene er på et kritisk lavt nivå. Kun 14% sier at de har veldig høy kompetanse på bærekraft i ledergruppen og bare 10% sier at styret har veldig høy kompetanse på området. Selv blant ansatte som betegnes som bærekraftsspesialister er det kun 39% som rapporteres å ha veldig høy kompetanse. Til tross for at kun 31% av de som svarte bekreftet at de har noe utdannelse innenfor bærekraft, er dette likevel en økning fra 24% i fjorårets studie.

- For å utvikle en bærekraftig forretningsmodell er riktig kompetanse og et strategisk fokus på bærekraft internt avgjørende. Bedrifter og ledere må investere tid og ressurser i sine ansatte, gi dem et tydelig mandat til å kunne få til endringer, og sørge for at strategisk bærekraft er noe som gjennomsyrer hele organisasjonen om man skal gjøre en størst mulig forskjell og samtidig tjene penger på det, sier Andreas Friis.

Klima hovedfokus for norske bedrifter

Hele 77% sier de rapporterer på bærekraft, mens 64% sier de måler impact fra bærekraft. Klima og CO2-utslipp er svært høyt på agendaen når vi ser på hva som faktisk måles. Studien indikere at mange glemmer at bærekraft er mye mer enn bare klima, selv om klima åpenbart er en av vår tids viktigste saker.

Når det gjelder rapporteringsrammeverk sier 46% de bruker FNs bærekraftsmål, 40% Global Reporting Initiative sitt rammeverk og 39% rapporterer etter Global Compact sine prinsipper. Rundt 20% bruker i tillegg et rammeverk for klimarapportering.

Det er først og fremst de største aktørene som har ressurser å avsette til å gjøre fullverdig rapportering på feltet.

(Sustainability Hub Norway/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS