Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

EUs bærekraftslov kan treffe små og mellomstore bedrifter hardt

En ny rapport viser at SMBene vil bli truffet indirekte av EUs nye taksonomi, men mange er ikke klar over det og få vil ha ressurser til å finne ut av det på egen hånd.

EU akselerer tiltakene for å nå sin del av Paris-avtalen og flere av disse vil bli innført i Norge som følge av EØS-avtalen. Internasjonalt er det høy aktivitet når det gjelder å utvikle nye lover og reguleringer knyttet til et bærekraftig næringsliv.

EUs taksonomi er et system med kriterier som bestemmer om en aktivitet er bærekraftig. Taksonomien vil gjøre det enklere å skille mellom bærekraftige og ikke-bærekraftige virksomheter, og er rettet mot store bedrifter og aktører i kapitalmarkedene.

Hvordan SMBene påvirkes er ikke diskutert

– Det har foreløpig ikke vært noen offentlig diskusjon om hvordan taksonomien vil treffe SMB-markedet. Det er imidlertid ingen tvil om at disse også vil måtte rapportere på sin bærekraft. SMBene er ofte underleverandører eller kunder til de som taksonomien retter seg mot, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

– I følge NSRS-studien vil finansinstitusjoner og store selskaper derfor være nødt til å samle inn data fra SMBene for å kunne rapportere helhetlig.

SMBene må våkne

Transaksjonskostnaden knyttet til EUs nye informasjonsregulering, som trer i kraft allerede fra 2021, ser ut til å bli nevneverdig. En av hovedkarakteristikkene til SMB-markedet er nettopp færre ressurser (tid, penger og kompetanse) til aktiviteter utover kjernevirksomheten.

NSRS-studien konkluderer med at SMB-markedet må våkne – konkurransebildet er i ferd med å endre seg.

– Taksonomien kan sammenlignes med GDPR ett år ‘før det smalt’, sier Lundberg Larsen. Derfor blir dette løftet frem som en av de største klimarisikoene for nordiske SMBer på kort sikt.

Nordic Sustainability Reporting Standard

Funnene stammer fra en ny rapport Regnskap Norge har vært initiativtaker til gjennom et nordisk prosjekt: Prosjektet Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) skal utvikle en forenklet standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore virksomheter (SMBSS).

Rapporten oppsummerer funn fra kartleggingsfasen og danner det teoretiske fundamentet for videre utvikling av standarden. I rapporten løftes blant annet mulige indirekte implikasjoner, risikoer og muligheter for SMB-markedet, som følge av EUs taksonomi.

Les hele rapporten.

Testing for smb-markedet februar 2021

Kartleggingen rapporten bygger på er helt avgjørende for utviklingen av selve standarden.

Den første prototypen av standarden skal være klar for testing i én bransje i slutten av februar 2021.

– Målet er å forenkle og identifisere gap, slik at vi kan se hvordan vi kan optimalisere informasjonsflyten i det eksisterende systemet, og på den måten gi start-hjelp for SMB-markedet slik at de kommer i gang med bærekraftsrapportering, med god støtte fra sin nærmeste rådgiver, regnskapsføreren, sier Lundberg Larsen.

(Regnskap Norge/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS