IT-sikkerhet avgjørende for bærekraftig utvikling

FNs klimapanels nyeste rapport understreker at det haster med en omstilling av samfunnet. Digitale verktøy vil bli avgjørende for at vi skal nå utslippsmålene.

­– For å gjennomføre omstillingen vi trenger, må vi ha grunnleggende god IT-sikkerhet, sier forskningssjef Kai Roer i KnowBe4 Research.

KnowBe4 Research er forskningsinstituttet til det amerikanske IT-sikkerhetsselskapet KnowBe4. Instituttet ligger i Oslo, og undersøker kontinuerlig hvordan det står til med IT-sikkerhet og sikkerhetskultur i hundretusenvis av globale selskaper.

Økt digitalisering gir økt risiko

Kai Roer er bekymret for hva som vil skje om IT-sikkerheten ikke blir bedre med den økte digitaliseringen.

– I våre undersøkelser vi at offentlige institusjoner og andre deler av kritisk infrastruktur kommer dårligst ut, sier Roer.

Utviklingen av smarte byer og andre mer miljøvennlige økosystemer vil kreve avanserte digitale systemer, som åpner for større risiko. Den tyske informasjons- og telekomforeningen Bitcom meldte for kort tid siden at nær ni av ti tyske selskaper hadde opplevd IT-angrep de siste månedene.

Må ha tillit til de digitale løsningene

­– I arbeidet med å utvikle smarte byer og andre mer miljøvennlige økosystemer må vi kunne stole på de digitale løsningene. I Norge har vi et fortrinn ved at offentlige funksjoner og systemer har høy tillit hos befolkningen. For å ikke miste denne tilliten må risikoen både forstås og reduseres, slik at ikke kritisk infrastruktur blir angrepet, sier Roer.

Fra optimal styring av energi til løsninger som gjør at vi forbruker færre råvarer, reiser mindre eller skal utnytte data på nye områder, er det behov for systemer og komponenter som er koblet til nettet. Dermed blir de mål for kriminelle.

­– Derfor er IT-sikkerhet en av de store barrierene for økt bærekraft. Skal virksomheter utnytte muligheten, må risikoen både forstås og reduseres. Enten vannressursene skal forvaltes bedre eller trafikkutviklingen skal sikre optimal trafikkavvikling uten unødige utslipp må mulighetene for å bryte seg inn i systemene bli færre, sier Roer.

KnowBe4 Research har studert IT-sikkerhet i mange år. IT-sikkerhet består av to dimensjoner; verktøy og kultur.

Må stille tydeligere krav

Han er klar på at for å nå FNs bærekraftsmål er vi nødt til å prioritere IT-sikkerhet mye høyere enn i dag.

– Den politiske viljen til å stille tydeligere krav til offentlige og private aktører må økes. Kartlegging, opplæring og trening må intensiveres. For vi vet at de kriminelle blir bedre og mer avanserte for hver dag, og det må medarbeidere i både offentlige og private organisasjoner bli, sier Roer.

Han oppfordrer alle ledere til å tenke annerledes denne høsten:

– Årets høstjakt bør bli jakten på svakheter i egne systemer, og i sikkerhetskulturen i virksomheten. Først da blir IT-sikkerhet bærebjelken i bærekraft, avslutter Roer.

(KnowBe4)

Powered by Labrador CMS