Viktige bidragsytere i Norconsults 80/20-satsing. F.v.: Marius Jablonskis, Thomas F. Angeltveit med sønnen Even, Hege Njå Bjørkmann, konsernsjef Per Kristian Jacobsen og Kristoffer S. Bugge.

Unge entusiaster skal bidra med nytenking og utvikling

– Å jobbe etter 80/20-prinsippet inspirer oss til å utfordre kundene og søke etter nye muligheter. 20 prosent av det vi satser på i dag kan representere «The next big thing» en gang i fremtiden. Og det er her de unge entusiastene kommer inn i bildet, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Å arbeide etter 80/20-prinsippet ble besluttet av konsernledelsen og styret ved inngangen av selskapets strategiperiode for 2019 til 2021. Selskapet ønsket å «trigge» kundene ved å levere over forventning på effektivitet, verdiskapning og fremtidsrettede løsninger enten det er snakk om digitalisering, bærekraft eller samarbeid.

– Vi søker hele tiden etter å levere det lille ekstra, som skaper den store forskjellen for kundene våre. I kundeundersøkelser får vi også tilbakemeldinger om at kundene verdsetter å bli utfordret, slik at vi sammen strekker oss litt lengre, sier Jacobsen, og fortsetter:

– 80/20 er ikke noe vi går og regner på, men en filosofi og et tankesett som fremmer innovasjon og nytenkning på tvers av hele konsernet. Anslagsvis 80 prosent av hverdagen vår er å videreføre det arbeidet vi allerede gjør, og med kontinuerlig forbedring. Men samtidig skal vi løfte blikket: 20 prosent skal være noe nytt og noe vi ikke har gjort før – og sannsynligvis ikke noe konkurrentene våre har gjort heller. Cirka 20 prosent av arbeidet fremover skal gå til nytenking og utvikling. I tillegg handler 20-prosenten om å være mer bevisste på å velge de riktige oppdragene – oppdrag som utfordrer oss og krever mer, sier Jacobsen.

B Edge: «Elitesoldatene» i Norconsult

For å lykkes med dette arbeidet har Jacobsen øremerket investeringsmidler til å støtte en gruppe fremoverlente, uredde ingeniører i selskapet som brenner for å nyskapning og innovasjon.

En av disse er BIM-strateg Kristoffer Spendrup Bugge, som sammen med noen få andre tok initiativ til å etablere det som i sin tid ble kalt Rebell Force og som nå heter B Edge i Norconsult:

– Vi var en gjeng unge teknologientusiaster, oppvokst med dataspill, som fant hverandre i Norconsult og som ønsket å motivere og inspirere hverandre og være spydspissene innen den teknologiske utviklingen i selskapet. Spisskompetansen i B Edge spenner over hele det teknologiske spekteret, men fellesnevneren er at alle har en unik entusiasme for ny teknologi og metode, og det er nettopp entusiasmen som er driveren vår og kravet for å bli medlem. For meg er B Edge «fleshware som presser software og hardware til ytterpunktet». Vi blir utrolig slagkraftige når vi samles på denne måten med et felles mål, sier Bugge.

B Edge består av 25 engasjerte medarbeidere fra ulike steder i selskapet, som brenner for – og er villige til å bruke både kvelder og fritiden sin til å drive den teknologiske utviklingen videre.

The Edge

I høst lanserer Norconsult det de kaller «The Edge», som handler om å sette det hele i system. Selskapet utvikler en egen nettportal for å få oversikt over alle utviklingsprosjektene som foregår i hele konsernet, på tvers av kontorer, markedsområder og landegrenser. Her skal alle medarbeidere kunne melde inn ideer og forslag til forbedringsområder og tanker om 20 prosent-initiativer.

Hege Njå Bjørkmann, leder for marked, kommunikasjon og strategifasilitering mener dette først og fremst er et viktig signal å sende til kundene om hvordan selskapet jobber for å ligge i tet av utviklingen, men at det også er sentralt for intern kulturbygging og i forbindelse med rekrutteringsarbeidet.

– Vi ønsker å dyrke en kultur for nyskapning, og da er det viktig at alle som har gode ideer blir sett og hørt. Og ideene skal bli behandlet og fulgt opp skikkelig. The Edge skal minne oss alle om hvor viktig det er å utfordre etablerte sannheter og å søke nye muligheter. Internt blir spørsmålet «Where is The Edge?», et helt grunnleggende spørsmål i store og viktige leveranser for kundene våre, sier Njå Bjørkmann.

(Norconsult/myNEWSdesk)

Powered by Labrador CMS